Re: gFTP

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-20 09:10:10

ons 2003-02-19 klockan 21.55 skrev Mattias Dahlberg:
> > > #: lib/config_file.c:97
> > > msgid "Proxy config"
> > > msgstr "Proxykonfig"
> >
> > Kanske skriva ut "konfiguration"
> 
> Sådant original, sådan översättning. :) Jag låter det stå kvar.

Här kan man ju förvisso hävda att "konfig" inte används lika frekvent på
svenska som "config" på engelska.


> > > #: lib/config_file.c:135
> > > msgid "Need SSH User/Pass"
> > > msgstr "Behöver SSH-användare/lösen"
> >
> > kanske "lösenord"
> 
> "Sådant original, sådan översättning." :)

I så fall är du nog inte konsekvent. Jag vill minnas att jag såg ett
annat ställe där "pass" var översatt med "lösenord".


> > > #: lib/local.c:189
> > > #, c-format
> > > msgid "Error: Cannot truncate local file %s: %s\n"
> > > msgstr "Fel: Kan inte stympa den lokala filen %s: %s\n"
> >
> > Kanske trunkera, klippa av, avkorta. Stympa låter brutalt...
> 
> "Stympa" hittade jag i någon ordlista på webben. Men jag använder gärna
> trunkera - jag ändrar.

Ja, såg det nu i TP-ordlistan. Göran?


> > > msgid "Rename a local file"
> > > msgstr "Döp om en lokal fil"
> >
> > Kanske "byt namn på". Gäller fler ställen.
> 
> "Döp om" är kortare och betyder samma sak... Jag låter det stå kvar så länge.

Då är du inte konsekvent, det finns andra ställen där det är översatt
med "byt namn" vill jag minnas. I övrigt i GNOME har jag genomgående
försökt plocka bort "döp om". Någon påpekade nämligen att det i onödan
associerade till dop och liknande, och att det är bättre med det mer
neutrala "byt namn". Det kan jag till viss del hålla med om själv, och
det är också den terminologi som används i andra miljöer.


> > > #: src/text/gftp-text.c:137
> > > msgid ">.\n"
> > > "If you have any questions, comments, or suggestions about this program,
> > > please feel free to email them to me. You can always find out the latest
> > > news about gFTP from my website at http://www.gftp.org/\n"
> > > msgstr ">.\n"
> > > "Om du har några frågor, kommentarer eller förslag angående detta program
> > > är du välkommen att kontakta mig via e-post. Du hittar alltid de senaste
> > > nyheterna om gFTP på min hemsida http://www.gftp.org/\n"
> >
> > Kanske även något om att "Skicka synpunkter på översättningen till
> > sv@li.org"
> 
> Verkar vettigt. Det kan man lägga till utan att fråga han som gjort programmet?

Tror jag säkert, vi brukar göra det. Om du vill kan du ju också fråga.


> > > msgid "Sticky"
> > > msgstr "Klibbig (sticky)"
> >
> > Brukar vi inte säga "Klistrig"?
> 
> Jag såg "klibbig" i någon ordlista. "Klibbig" är ju ett ord som är vanligt
> förekommande i det svenska språkbruket, "klistrig" känns lite mer udda.

Jag undrar i vilken ordlista du tittar? I GNOME-ordlistan är det
"klistrig", i TP-ordlistan "fastbit". "Klistrig" är också vad som
används i exempelvis Nautilus.


> Förresten, har du CVS-access så du kommer åt att checka in denna po-fil när den
> blir klar?

Jo. Säg till när du tycker den är klar.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.