Re: gtk+ (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-08 19:21:39

fre 2003-02-07 klockan 01.29 skrev Tomas Gradin:
>  > Det finns en abstrakt betydelse också: "Idag när jag gick till jobbet
>  > hade jag dåligt fäste för fötterna.  Jag halkade nästan omkull."
>  > 
>  > Den konkreta betydelsen av ordet passar inte här, men jag tänkte mig
>  > hela tiden den abstrakta.  Grejen som är inuti har fått FÄSTE till
>  > vänster i grunkan som är runt omkring.  Där håller den sig fast,
> 
> Få fäste för all del, men "få vänsterfäste"?? :)
> 
> Nu förstår jag hur du resonerat, och nu kan jag formulera min invändning
> tydligare: detta handlar inte om en grej som talar om för omvärlden att
> den har fått fäste till vänster, utan "left attachment" är en instruktion
> till grejen att den ska sitta fast i vänsterkanten.
> 
> Jag har ett bättre förslag nu: left attachment = vänsterfixering.

Jag har inte full koll på hur den här debatten har gått, men den verkar
ha spårat ur lite. Detta handlar inte om några instruktioner om att
något ska sättas fast, utan påtagligt om var objektet har satts fast
eller var det ska sättas fast:


#: gtk/gtktable.c:202
msgid "Left attachment"
msgstr "Vänsterfäste"

#: gtk/gtktable.c:203
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr "Det kolumnnummer som vänster sida av barnet ska fästas vid"

#: gtk/gtktable.c:209
msgid "Right attachment"
msgstr "Högerfäste"

#: gtk/gtktable.c:210
msgid "the column number to attach the right side of a child widget to"
msgstr "det kolumnnummer som höger sida av en barnwidget ska fästas vid"

#: gtk/gtktable.c:216
msgid "Top attachment"
msgstr "Övre fäste"

#: gtk/gtktable.c:217
msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
msgstr "Det radnummer som överkanten på en barnwidget ska fästas vid"

#: gtk/gtktable.c:223
msgid "Bottom attachment"
msgstr "Nedre fäste"

#: gtk/gtktable.c:224
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
msgstr "Det radnummer som nederkanten på barnet ska fästas vid"


Jag ser alltså inte felet i så som det redan står och förstår inte
heller motivet bakom varför det skulle behöva ändras. Orkar någon
förklara (gärna motiverat i de faktiska formuleringarna ovan)?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.