Re: libgnome (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-08 19:08:48

tor 2003-02-06 klockan 20.24 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:2
> > N msgid ""
> > N "Determines how the image set by wallpaper_filename is rendered. Possible "
> > N "values are \"none\", \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched\"."
> > N msgstr ""
> > N "Avgör hur bilden som är angiven i wallpaper_filename renderas. Möjliga "
> > N "värden är \"none\", \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched\"."
> 
> Här är ett annat sådant där fall där man skulle kunna ha en
> översättning av nyckelorden efter dem inom parentes.

Kanske det. Jag ändrar.


> >   #: schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:6
> > N msgid ""
> > N "How to shade the background color. Possible values are \"horizontal-gradient"
> > N "\", \"vertical-gradient\", and \"solid\""
> > N msgstr ""
> > N "hur bakgrundsfärgen ska skuggas. Möjliga värden är \"horizontal-gradient\", "
> > N "\"vertical-gradient\" och \"solid\""
> 
> Här är ett annat.

Ja. Fixat.


> Och så versalt "h" i början kanske.

Också fixat. Tack!


> >   #: schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:7
> > N msgid "Left or Top color when drawing gradients, or the solid color."
> > N msgstr ""
> > N "Vänster färg eller övre färg vid ritande av färgtoningar, eller den "
> > N "helfärgade färgen."
> 
> "Helfärgade färgen" låter knäppt.  Vad sägs om "... eller den enda
> färgen vid enfärgat"?

Har ändrat till det senare. Tack!


> >   #: schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:13
> > N msgid "Right or Bottom color when drawing gradients, not used for solid color."
> > N msgstr ""
> > N "Höger eller nedre färg vid ritande av färgtoningar, används inte för "
> > N "helfärgat."
> 
> Jag vill ha "enfärgat" här också.  Det är alltid färg överallt, så det
> är alltid "helfärgat".  Däremot är det inte alltid "enfärgat", SAMMA
> färg överallt.

Jaja. :-) Fixat.
Tack så mycket för kommentarerna!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.