Re: gtk+ (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-08 20:01:43

Christian Rose writes:
> Jag har inte full koll på hur den här debatten har gått,

Jag började med att notera den lustiga dubbelmeningen, utan att påstå
att det var något fel.  Sedan påpekade Tomas att han inte tyckte om
formuleringen.  Jag har försvarat den litegrann.  Bland annat när
Tomas påstod att "fäste" alltid var en pryl så påpekade jag att det
fanns begreppet "få fäste" också.

Men jag tycker inte det behöver ändras.  Om Tomas fortfarande tycker
det så är det nog bättre att han sammanfattar sin nuvarande
ståndpunkt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.