libbonobo (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-05 20:57:12

>   # SUN CHANGED MESSAGE
>   #: bonobo/bonobo-exception.c:210
>   msgid "malformed user interface XML description"
> G msgstr "felaktig XML-användargränssnittsbeskrivning"
> N msgstr "felaktig beskrivning av XML-användargränssnitt"

Jag tror både G och N är fel, det skall nog vara

    felaktig XML-beskrivning av användargränssnitt

>   # SUN CHANGED MESSAGE
>   #: bonobo/bonobo-exception.c:213
>   msgid "invalid path to XML user interface element"
> G msgstr "ogiltig sökväg till XML-användargränssnittselement"
> N msgstr "ogiltig sökväg till element för XML-användargränssnitt"

Och här skulle jag tro

    ogiltig sökväg till XML-element för användargränssnitt

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.