Re: libbonobo (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-06 02:00:01

ons 2003-02-05 klockan 20.57 skrev Göran Uddeborg:
> >   # SUN CHANGED MESSAGE
> >   #: bonobo/bonobo-exception.c:210
> >   msgid "malformed user interface XML description"
> > G msgstr "felaktig XML-användargränssnittsbeskrivning"
> > N msgstr "felaktig beskrivning av XML-användargränssnitt"
> 
> Jag tror både G och N är fel, det skall nog vara
> 
>     felaktig XML-beskrivning av användargränssnitt

Mycket bättre. Jag ändrar till det.


> >   # SUN CHANGED MESSAGE
> >   #: bonobo/bonobo-exception.c:213
> >   msgid "invalid path to XML user interface element"
> > G msgstr "ogiltig sökväg till XML-användargränssnittselement"
> > N msgstr "ogiltig sökväg till element för XML-användargränssnitt"
> 
> Och här skulle jag tro
> 
>     ogiltig sökväg till XML-element för användargränssnitt

Jag ändrar. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.