libbonobo (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 01:18:45

HÀr Àr de 54 meddelandena i libbonobo. Ta gÀrna en titt.

Filen finns Àven pÄ
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/libbonobo.HEAD.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for libbonobo.
 # Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.20 2003/01/02 18:52:39 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libbonobo\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-02-11 10:21+0000\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-01-27 03:53+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:11+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-01-02 19:51+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: bonobo/bonobo-exception.c:187
 msgid "IO Error on storage"
G msgstr "IO-fel pÄ lagringsutrymme"
N msgstr "IO-fel i lagringsutrymme"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: bonobo/bonobo-exception.c:196
 msgid "No permission to do operation on storage"
G msgstr "Ingen tillÄtelse att utföra ÄtgÀrd pÄ lagringsutrymmet"
N msgstr "Ingen tillÄtelse att utföra ÄtgÀrd i lagringsutrymmet"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: bonobo/bonobo-exception.c:210
 msgid "malformed user interface XML description"
G msgstr "felaktig XML-anvÀndargrÀnssnittsbeskrivning"
N msgstr "felaktig beskrivning av XML-anvÀndargrÀnssnitt"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: bonobo/bonobo-exception.c:213
 msgid "invalid path to XML user interface element"
G msgstr "ogiltig sökvÀg till XML-anvÀndargrÀnssnittselement"
N msgstr "ogiltig sökvÀg till element för XML-anvÀndargrÀnssnitt"
 
 
 #: monikers/bonobo-moniker-oaf.c:51
 #, c-format
G msgid "Exception activating '%s"
G msgstr "Undantag vid aktivering av \"%s"
N msgid "Exception activating '%s'"
N msgstr "Undantag vid aktivering av \"%s\""
 
 #: monikers/bonobo-moniker-oaf.c:60
 #, c-format
G msgid "Failed to activate '%s"
G msgstr "Misslyckades med att aktivera \"%s"
N msgid "Failed to activate '%s'"
N msgstr "Misslyckades med att aktivera \"%s\""

# Swedish messages for libbonobo.
# Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003.
#
# $Id: sv.po,v 1.20 2003/01/02 18:52:39 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libbonobo\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-02 19:51+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: bonobo/bonobo-exception.c:154
msgid "An unsupported action was attempted"
msgstr "Ett försök gjordes med en ÄtgÀrd som inte stöds"

#: bonobo/bonobo-exception.c:157
msgid "IO Error"
msgstr "IO-fel"

#: bonobo/bonobo-exception.c:160
msgid "Invalid argument value"
msgstr "Ogiltigt argumentvÀrde"

#: bonobo/bonobo-exception.c:164
msgid "Object not found"
msgstr "Objektet kunde inte hittas"

#: bonobo/bonobo-exception.c:167
msgid "Syntax error in object description"
msgstr "Syntaxfel i objektbeskrivning"

#: bonobo/bonobo-exception.c:172
msgid "Cannot activate object from factory"
msgstr "Kan inte aktivera objektet frÄn fabriken"

#: bonobo/bonobo-exception.c:177
msgid "No permission to access stream"
msgstr "Ingen tillÄtelse att komma Ät flödet"

#: bonobo/bonobo-exception.c:180
msgid "An unsupported stream action was attempted"
msgstr "Ett försök gjordes med en flödesÄtgÀrd som inte stöds"

#: bonobo/bonobo-exception.c:183
msgid "IO Error on stream"
msgstr "IO-fel pÄ flöde"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: bonobo/bonobo-exception.c:187
msgid "IO Error on storage"
msgstr "IO-fel i lagringsutrymme"

#: bonobo/bonobo-exception.c:190
msgid "Name already exists in storage"
msgstr "Namnet finns redan i lagringsutrymmet"

#: bonobo/bonobo-exception.c:193
msgid "Object not found in storage"
msgstr "Objektet kunde inte hittas i lagringsutrymmet"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: bonobo/bonobo-exception.c:196
msgid "No permission to do operation on storage"
msgstr "Ingen tillÄtelse att utföra ÄtgÀrd i lagringsutrymmet"

#: bonobo/bonobo-exception.c:198
msgid "An unsupported storage action was attempted"
msgstr "Ett försök gjordes med en lagringsÄtgÀrd som inte stöds"

#: bonobo/bonobo-exception.c:200
msgid "Object is not a stream"
msgstr "Objektet Àr inget flöde"

#: bonobo/bonobo-exception.c:203
msgid "Object is not a storage"
msgstr "Objektet Àr inget lagringsutrymme"

#: bonobo/bonobo-exception.c:206
msgid "Storage is not empty"
msgstr "Lagringsutrymmet Àr inte tomt"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: bonobo/bonobo-exception.c:210
msgid "malformed user interface XML description"
msgstr "felaktig beskrivning av XML-anvÀndargrÀnssnitt"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: bonobo/bonobo-exception.c:213
msgid "invalid path to XML user interface element"
msgstr "ogiltig sökvÀg till element för XML-anvÀndargrÀnssnitt"

#: bonobo/bonobo-exception.c:216
msgid "the requested UI attribute didn't exist"
msgstr "det begÀrda anvÀndargrÀnssnittsattributet finns inte"

#: bonobo/bonobo-exception.c:219
msgid "Unknown command or verb"
msgstr "OkÀnt kommando eller verb"

#: bonobo/bonobo-exception.c:222
msgid "Command is insensitive"
msgstr "Kommandot Àr okÀnsligt"

#: bonobo/bonobo-exception.c:226
msgid "incorrect data type"
msgstr "ogiltig datatyp"

#: bonobo/bonobo-exception.c:229
msgid "stream not found"
msgstr "flödet kunde inte hittas"

#: bonobo/bonobo-exception.c:233
msgid "property not found"
msgstr "egenskapen kunde inte hittas"

#: bonobo/bonobo-exception.c:236
msgid "property has invalid type"
msgstr "egenskapen har ogiltig typ"

#: bonobo/bonobo-exception.c:239
msgid "property is read only"
msgstr "egenskapen Àr skrivskyddad"

#: bonobo/bonobo-exception.c:242
msgid "config database backend failed "
msgstr "konfigurationsdatabasbackenden misslyckades "

#: bonobo/bonobo-exception.c:246
msgid "Moniker interface cannot be found"
msgstr "Moniker-grÀnssnittet kunde inte hittas"

#: bonobo/bonobo-exception.c:249
msgid "Moniker activation timed out"
msgstr "Moniker-aktiveringens tidsgrÀns överskreds"

#: bonobo/bonobo-exception.c:252
msgid "Syntax error within moniker"
msgstr "Syntaxfel inuti moniker"

#: bonobo/bonobo-exception.c:255
msgid "Moniker has an unknown moniker prefix"
msgstr "Moniker har ett okÀnt moniker-prefix"

#: bonobo/bonobo-exception.c:279
msgid "Error checking error; no exception"
msgstr "Fel vid kontroll av fel; inget undantag"

#: bonobo/bonobo-exception.c:288
msgid "General activation error with no description"
msgstr "AllmÀnt aktiveringsfel utan beskrivning"

#: bonobo/bonobo-generic-factory.h:74 bonobo/bonobo-generic-factory.h:78
msgid "Could not initialize Bonobo"
msgstr "Kunde inte initiera Bonobo"

#: bonobo/bonobo-moniker.c:353
#, c-format
msgid "Failed to resolve, or extend '%s"
msgstr "Misslyckades med att lösa upp eller utöka \"%s"

#: bonobo/bonobo-moniker-util.c:246
msgid "Failed to activate object"
msgstr "Misslyckades med att aktivera objekt"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:1
msgid "HTTP Moniker"
msgstr "HTTP-moniker"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:2
msgid "ORB IOR handling moniker"
msgstr "ORB-IOR-hanteringsmoniker"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:3
msgid "Standard Moniker factory"
msgstr "Standardmonikerfabrik"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:4
msgid "generic Oaf activation moniker"
msgstr "allmÀn Oaf-aktiveringsmoniker"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:5
msgid "generic Oaf query moniker"
msgstr "allmÀn Oaf-frÄgemoniker"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:6
msgid "generic factory 'new' moniker"
msgstr "allmÀn ny fabrikmoniker"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:7
msgid "generic item moniker"
msgstr "allmÀn objektmoniker"

#: monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:8
msgid "stream MonikerExtender"
msgstr "strömmonikerutökare"

#: monikers/bonobo-moniker-oaf.c:51
#, c-format
msgid "Exception activating '%s'"
msgstr "Undantag vid aktivering av \"%s\""

#: monikers/bonobo-moniker-oaf.c:60
#, c-format
msgid "Failed to activate '%s'"
msgstr "Misslyckades med att aktivera \"%s\""

#: samples/echo/Bonobo_Sample_Echo.server.in.in.h:1
msgid "Bonobo Echo server factory"
msgstr "Fabrik för Bonobo-ekoserver"

#: samples/echo/Bonobo_Sample_Echo.server.in.in.h:2
msgid "Bonobo Echo server sample program"
msgstr "Testprogram för Bonobo-ekoserver"

#: samples/echo/Bonobo_Sample_Echo.server.in.in.h:3
msgid "Echo component"
msgstr "Ekokomponent"

#: samples/echo/Bonobo_Sample_Echo.server.in.in.h:4
msgid "Echo component factory"
msgstr "Ekokomponentfabrik"

#: samples/echo/echo-client.c:22
msgid "I could not initialize Bonobo"
msgstr "Jag kunde inte initiera Bonobo"

#: samples/echo/echo-client.c:33
msgid "Could not create an instance of the sample echo component"
msgstr "Kunde inte skapa en instans av testekokomponenten"

#: samples/echo/echo-client.c:45
#, c-format
msgid "An exception occured '%s'"
msgstr "Ett undantag intrÀffade \"%s\""

#~ msgid "Failed to resolve, or extend '%s'"
#~ msgstr "Misslyckades med att lösa upp eller utöka \"%s\""

#~ msgid "The User canceled the save"
#~ msgstr "AnvÀndaren avbröt sparandet"

#~ msgid "No filename"
#~ msgstr "Inget filnamn"

#~ msgid "unknown mime type for '%s'"
#~ msgstr "okÀnd mime-typ för \"%s\""

#~ msgid "no handlers for mime type '%s'"
#~ msgstr "inga hanterare för mime-typen \"%s\""

#~ msgid "file MonikerExtender"
#~ msgstr "filmonikerutökare"

#~ msgid "generic file moniker"
#~ msgstr "allmÀn filmoniker"

#~ msgid "Can not bonobo_init"
#~ msgstr "Kan inte utföra bonobo_init"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.