gnome-media (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-29 21:44:47

>  #: gnome-cd/callbacks.c:530
>  #, c-format
> N msgid "Playing %s - %s"
> N msgstr "Spelar %s - %s"
>  
>  
>  #: gnome-cd/callbacks.c:534 grecord/src/gui.c:824
> N msgid "Playing"
> N msgstr "Uppspelning"

Det är inte så att detta bara är varianter av samma sak? Så att det
andra också skall vara "Spelar"?

>  #: gnome-cd/cdrom.c:373
>  #, c-format
>  msgid ""
>  "%s does not appear to point to a valid CD device. This may be because:\n"
> G "a) CD support is not compiled into Linux\n"
> N "a) CD support is not present in your machine\n"
>  "b) You do not have the correct permissions to access the CD drive\n"
>  "c) %s is not the CD drive.\n"
>  msgstr ""
>  "%s verkar inte peka till en giltig cd-enhet. Detta kan bero på att:\n"
> G "a) Cd-stöd är inte inkompilerad i Linux\n"
> N "a) Cd-stöd är inte inkompilerad i din maskin\n"
>  "b) Du har inte rätt rättigheter för att komma åt cd-enheten\n"
>  "c) %s är inte cd-enheten.\n"

Man skulle kunna byta "är inte inkompilerad" mot "finns inte" för att
komma närmare orginalet. Annars skall du åtminstone byta till
"inkompileraT".

>  #: gnome-cd/gnome-cd.schemas.in.in.h:8
> N msgid ""
> N "What action should the CD player perform on exit? 0 = Nothing, 1 = Stop "
> N "playing, 2 = Eject the CD, 3 = Attempt to close the tray"
> N msgstr ""
> N "Vilken åtgärd ska cd-spelaren utföra vid avslut? 0 = ingenting, 1 = stoppa "
> N "spelande, 2 = mata ut cd-skivan, 3 = försök stänga luckan"

>  #: gnome-cd/gnome-cd.schemas.in.in.h:9
> N msgid ""
> N "What action should the CD player perform on start up? 0 = Nothing, 1 = Start "
> N "playing, 2 = Stop playing"
> N msgstr ""
> N "Vilken åtgärd ska cd-spelaren utföra vid uppstart? 0 = ingenting, 1 = starta "
> N "spelande, 2 = stoppa spelande"

Vore det inte bättre med "börja spela" respektive "sluta spela".

>  # Osäker
>  #: gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:7
> N msgid "Default Sink"
> N msgstr "Standardslask"

Av sammanhanget skulle jag snarare tro att det anger vart strömmen
skall skickas. "Mål" och "utgång" är de ord jag kommer på, men inget
är riktigt bra. Någon annan?

>  #: gstreamer-properties/gstreamer-properties.glade.h:12
> N msgid "Testing Pipeline"
> N msgstr "Testpipeline"

Testar står det att den gör.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.