Re: xchat-2.0.0pre1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-29 20:40:08

ons 2003-01-29 klockan 13.51 skrev Tor-björn Claesson:
> G msgid "/DISCON, Disconnects from server\n"
> G msgstr "/DISCON, kopplar från servern\n"
>   #: src/common/outbound.c:2489
> N msgid "DISCON, Disconnects from server"
> N msgstr "DISCON, kopplar från servern"
> Lite oklart vad man egentligen gör med servern, kan man inte skriva kopplar ner?

Det blir väl lite syftningsfel då... det är ju inte servern som kopplas
ner (den finns fortfarande kvar och är ansluten till nätverket), utan
jag som med detta kommando frånkopplas från servern. Kanske lite
otydligt, men otydligheten upplever jag också finns i originalet.


> G msgid "/LISTDLL, Lists all currenly loaded plugins\n"
> G msgstr "/LISTDLL, listar alla för tillfället inla"sta insticksmoduler\n"
>   #: src/common/outbound.c:2531
> N msgid "LOAD , loads a plugin or script"
> N msgstr "LOAD , läser in en insticksmodul eller skript"
> Även om det inte var så i orginalet tycker jag nog att det låter klart mindre illa med "en
> insticksmodul eller ett skript"

Visst, jag håller med. Jag ändrar på detta och alla liknande ställen.
Tusen tack för kommentarerna!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.