Re: xchat-2.0.0pre1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-29 20:40:05

ons 2003-01-29 klockan 13.39 skrev Tor-björn Claesson:
>   #: src/common/outbound.c:2486
>   msgid ""
> G "/DEOP , removes chanop status from the nick on the current channel "
> G "(needs chanop)\n"
> N "DEOP , removes chanop status from the nick on the current channel "
> N "(needs chanop)"
>   msgstr ""
> G "/DEOP , tar bort kanaloperatörsstatus från smeknamnet på den "
> G "aktuella (kräver kanaloperatörsstatus)\n"
> N "DEOP , tar bort kanaloperatörsstatus från smeknamnet på den "
> N "aktuella (kräver kanaloperatörsstatus)"
> 
> DEOP , tar bort kanaloperatörsstatus från smeknamnet på den aktuella kanalen (kräver
> kanaloperatörsstatus)

Visst ska det vara så. Har fixat nu. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.