Re: redhat-config-packages

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-28 21:44:40

mån 2003-01-27 klockan 17.50 skrev Mattias Dahlberg:
> > Troligtvis. Du får *jättejättegärna* rapportera de oöversatta strängar
> > du hittar i http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/. Sätt gärna cc:
> > menthos@menthos.com så ser jag dem också. Tack för all hjälp!
> 
> Ok. Ska jag kolla i po-filerna först om strängarna finns med eller inte,
> tycker du, eller ska jag helt enkelt rapportera all oöversatt text som jag
> stöter på i redhat*-programmen?

Helst det senare tycker jag. Om översättningssystemet fungerar korrekt
(strängarna markerade och så) och det ändå inte är översatt (jag kämpar
hela tiden för att hålla sv på 100% i Red Hat) så beror det att det inte
visas översatt troligtvis på att man glömt att göra en ny pot-fil
tillgänglig för översättare, vilket inte är helt ovanligt, och då
behöver ju även det påpekas.

Tack för hjälpen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.