Re: gedit (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-26 03:07:28

sön 2003-01-19 klockan 03.18 skrev Tomas Gradin:
>  > > N msgid "gedit automation factory"
>  > > N msgstr "gedit-automationsfabrik"
>  > 
>  > Jag hade skrivit "automatiksfabrik" istället för "automationsfabrik" och
>  > kanske också särat på orden, exempelvis "gedits automatiksfabrik".
> 
> I så fall "automatikfabrik"!

Jag ändrar till "gedit-automatikfabrik".


>  > > N msgstr "Skapa en s_äkerhetskopia av filen innan sparande"
>  > 
>  > Låter inte "innan sparning" bättre?
> 
> Nej. Men det borde stå "innan den sparas". Man ska inte substantivisera
> verb på det där viset.

Jag har fixat. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.