Re: gedit (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-26 03:07:26

lör 2003-01-18 klockan 13.03 skrev Mattias Dahlberg:
> > N "Specifies the font to use for page headers when printing a document.
> > N msgstr ""
> > N "Anger det typsnitt som ska användas dör sidhuvud vid utskrift av ett "
> > N "dokument.
> 
> Vi ska väl hoppas att ingen behöver dö? ;)

Nä. :-)
Tack!


> > G msgid "Tag list plugin"
> > G msgstr "Tagglisteinsticksmodul"
> 
> Avdelningen krångliga ord... Jag antar att "Tagglistmodul" blir galet, men
> kanske "Insticksmodul för tagglistor" kan funka?

Ja, det blir bättre, och mer i linje med andra liknande meddelanden.
Tack.


> > N msgid "Suggestions"
> > N msgstr "Föreslag"
> 
> Hmm. "Förslag" heter det väl?

Ja... :)
Kanske en ålderdomlig form, men det var oavsiktligt :)


> > N msgid "The selected text does not contain mispelled words."
> > N msgstr "Den markerade texten innehåller inte felstavade ord."
> 
> Jag hade nog valt "...inga felstavade ord"

Japp. Jag fixar!


> > N msgid "The document does not contain mispelled words."
> > N msgstr "Dokumentet innehåller inte felstavade ord."
> 
> Dito.

Jupp.


> > N msgid "Move down"
> > N msgstr "Flytta ned"
> > N msgid "Move up"
> > N msgstr "Flytta uppåt"
> 
> "Flytta upp", i konsekvensens namn?

Jag ändrar.
Du ska ha många tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.