Re: gdm2 (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-26 02:55:08

ons 2003-01-22 klockan 22.51 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: config/gettextfoo.h:9
> > N msgid ""
> > N "I cannot start the X server (your graphical interface). It seems that the "
> > N "pointer device (your mouse) is not set up correctly. Would you like to view "
> > N "the X server output to diagnose the problem?"
> > N msgstr ""
> > N "Jag kan inte starta X-servern (ditt grafiska gränssnitt). Det verkar som om "
> > N "din pekenhet (din mus) inte är korrekt konfigurerad. Vill du se utdatan från "
> > N "X-servern för att analysera problemet?"
> 
> Svenskans "pekdon" är väl det som stilistiskt närmast motsvarar
> "pointer device".

Sant. Jag ändrar. Tack!


> >  #: daemon/auth.c:55
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: Could not write new authorization entry: %s"
> > N msgstr "%s: Kunde inte skriva auktoriseringspost: %s"
> 
> "ny" inte översatt.

Sant. Fixar.


> >  #: daemon/errorgui.c:133
> >  #, c-format
> > N msgid "%s could not be opened"
> > N msgstr "%s: kunde inte öppnas"
> 
> Du har lagt till ett kolon.

Aj! Tack.


> >  #: daemon/gdm.c:372
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: No remote greeter specified."
> > N msgstr "%s: Ingen hälsare angiven."
> 
> "remote" inte översatt.

Jag fixar.


> >  #: daemon/gdm.c:685
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be 0750. Aborting."
> >  msgstr ""
> > N "%s: Authdir %s har felaktiga rättigheter (%o). Ska vara 0750. Avbryter."
> 
> Varför lade du till parenteserna?

Bra fråga. Jag tar bort.


> >  #: daemon/slave.c:2756
> >  msgid ""
> > N "GDM could not write to your authorization\n"
> > N "file. This could mean that you are out of\n"
> > N "disk space or that your home directory could\n"
> > N "not be opened for writing. In any case, it\n"
> > N "is not possible to log in. Please contact\n"
> > N "your system administrator"
> > N msgstr ""
> > N "GDM kunde inte skriva till din konfigurations-\n"
> > N "fil. Detta kan innebära att du har slut på\n"
> > N "diskutrymme eller att din hemkatalog inte\n"
> > N "kunde öppnas för skrivning. Hursomhelst går\n"
> > N "det inte att logga in. Kontakta din system-\n"
> > N "administratör"
> 
> Det är auktoriseringsfilen, inte konfigurationsfilen, som GDM inte kan
> skriva.

Urkkk... Tack för att du hittade denna!


> >  #: daemon/slave.c:2848
> > N msgid ""
> > N "Your session only lasted less then\n"
> > N "10 seconds. If you have not logged out\n"
> > N "yourself, this could mean that there is\n"
> > N "some installation problem or that you may\n"
> > N "be out of diskspace. Try logging in with\n"
> > N "one of the failsafe sessions to see if you\n"
> > N "can fix this problem."
> > N msgstr ""
> > N "Din session varade mindre än 10 sekunder.\n"
> > N "Om du inte loggade in själv kan detta\n"
> > N "innebära att det finns ett problem med\n"
> > N "installationen eller att du kan ha slut\n"
> > N "på diskutrymme. Försök att logga in med\n"
> > N "ett av de felsäkra sessionerna för att\n"
> > N "se om du kan åtgärda detta problem."
> 
> Om du inte loggade UT själv ...

Aj. Fixat.


> ... EN av de felsäkra sessionerna ...

Oj. Tack!


> >  #: gui/gdmXnestchooser.c:493
> > N msgid ""
> > N "Indirect XDMCP is not enabled,\n"
> > N "please ask your system administrator to enable it\n"
> > N "in the GDM configurator program."
> > N msgstr ""
> > N "Indirekt XDMCP är inte aktiverat.Be din systemadministratör att aktivera "
> > N "det\n"
> > N "i GDM-konfigurationsprogrammet."
> 
> Du brukar klaga på mina dubbla blanksteg, men ETT blanksteg kan du väl
> kosta på dig efter punkt? :-)

:-)
Fixar.


> >  #: gui/gdmcomm.c:441
> > N msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
> > N msgstr "Det största tillåtna antalet X-servrar är uppnåt."
> 
> "flexible" inte översatt. Men det kanske var meningen för att du inte
> visste hur det skulle översättas?

Nja, hoppade jag över det medvetet hade jag lagt dit en kommentar. Jag
fixar ("flexibla" får det bli).


> Hur som helst, jag brukar stava "uppnått" med två "t".

Skumma vanor ni har i Göteborg... :-)


> >  #. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
> >  #: gui/gdmlanguages.c:85
> > N msgid "A-M|English (Australian)"
> > N msgstr "A-M|Engelska (australisk)"
> 
> "australiensisk" väl?

Jag fixar.


> >  #: gui/gdmlogin.c:803 gui/greeter/greeter_system.c:52
> > N msgid "Are you sure you want to reboot the machine?"
> > N msgstr "Vill du verkligen starta om datorn?"
> >  
> >  #: gui/gdmlogin.c:815 gui/greeter/greeter_system.c:63
> > N msgid "Are you sure you want to shut down the machine?"
> > N msgstr "Är du säker på att du vill stänga ner datorn?"
> >  
> >  #: gui/gdmlogin.c:826 gui/greeter/greeter_system.c:73
> > N msgid "Are you sure you want to suspend the machine?"
> > N msgstr "Vill du verkligen försätta datorn i viloläge?"
> 
> Borde inte "Are you sure" översättas på samma sätt i dessa relaterade
> meddelanden?

Självklart. Jag fixar. Tack!
("Är du säker på att..." blir det)


> >  #: gui/gdmlogin.c:1327
> >  #, c-format
> > N msgid "%s session selected"
> > N msgstr "Sessionen %s är vald"
> 
> %s blir "GNOME", "KDE" eller så här antar jag. Då tycker jag det blir
> fel med bestämd form; det finns inte bara en GNOME-session, det finns
> många. Jag föreslår
> 
>  %s-session är vald

Ja, du har rätt, jag ändrar. Tackar!


> >  #: gui/gdmlogin.c:1375 gui/greeter/greeter_session.c:244
> > N msgid "gdm_login_session_init: Session script directory not found!"
> > N msgstr ""
> > N "gdm_login_session_init: Kunde inte hitta skriptkatalogen för sessioner!"
> 
> Det är väl inte direkt fel, men jag tycker det är bättre att associera
> "skript" med sessionen, inte katalogen:
> 
>  Kunde inte hitta katalogen för sessionsskript

Mycket bättre, jag ändrar.


> >  #: gui/gdmlogin.c:1527 gui/greeter/greeter_session.c:402
> >  msgid ""
> > N "This is a failsafe session that will log you into GNOME. No startup scripts "
> > N "will be read and it is only to be used when you can't log in otherwise. "
> > N "GNOME will use the 'Default' session."
> >  msgstr ""
> > N "Det här är en felsäker session som kommer att logga in dig i GNOME. Inga "
> > N "uppstartsskript kommer att läsas och det bör endast användas om du inte kan "
> > N "logga in på något annat sätt. GNOME kommer att använda standardsessionen."
> 
> ... och DEN bör endast användas ...

Självklart!


> Det handlar om sessionen.

Japp

 
> >  #: gui/gdmlogin.c:1552 gui/greeter/greeter_session.c:428
> >  msgid ""
> > N "This is a failsafe session that will log you into a terminal. No startup "
> > N "scripts will be read and it is only to be used when you can't log in "
> > N "otherwise. To exit the terminal, type 'exit'."
> >  msgstr ""
> > N "Det här är en felsäker session som kommer att logga in dig i en terminal. "
> > N "Inga uppstartsskript kommer att läsas och det bör endast användas om du inte "
> > N "kan logga in på något annat sätt. För att avsluta terminalen skriver du "
> > N "\"exit\"."
> 
> Motsvarande.

Mmm.


> >  #: gui/gdmlogin.c:1657
> > N msgid "Log in using the language that you have used last time you logged in"
> > N msgstr "Logga in med det språk som du använde senast du loggade in"
> >  
> >  #: gui/gdmlogin.c:1672
> > N msgid "Log in using the default system language"
> > N msgstr "Använd systemets standardspråk vid inloggning"
> 
> Även den andra borde väl börja "Logga in med ..."

Jo... jag fixar. Tack!


> >  #: gui/gdmlogin.c:4084 gui/gdmlogin.c:4113 gui/greeter/greeter.c:556
> >  #: gui/greeter/greeter.c:585
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "The greeter version (%s) does not match the daemon version.\n"
> > N "You have probably just upgraded gdm.\n"
> > N "Please restart the gdm daemon or reboot the computer."
> > N msgstr ""
> > N "Hälsarversionen (%s) passar inte med demonversionen.\n"
> > N "Du har troligtvis nyss uppgraderat gdm.\n"
> > N "Starta om gdm-demonen eller datorn."
> >  
> >  #: gui/gdmlogin.c:4119 gui/gdmlogin.c:4163 gui/greeter/greeter.c:591
> >  #: gui/greeter/greeter.c:636
> > N msgid "Reboot"
> > N msgstr "Starta om"
> >  
> >  #: gui/gdmlogin.c:4155 gui/greeter/greeter.c:628
> >  #, c-format
> >  msgid ""
> > N "The greeter version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
> > N "You have probably just upgraded gdm.\n"
> > N "Please restart the gdm daemon or reboot the computer."
> >  msgstr ""
> > N "Hälsarversionen (%s) passar inte med demonversionen (%s).\n"
> > N "Du har troligtvis nyss uppgraderat gdm.\n"
> > N "Starta om gdm-demonen eller datorn."
> >  
> >  #: gui/gdmlogin.c:4161 gui/greeter/greeter.c:634
> > N msgid "Restart"
> > N msgstr "Starta om gdm"
> 
> Om de här hör ihop som de verkar göra, tycker jag "Reboot" bör
> översättas med "Starta om datorn". Det är ju så du skrivit i det
> långa meddelandet.

Men "Reboot" används på fler ställen... då blir det otympligt. Jag tror
inte jag ändrar.


> >  #: gui/gdmsetup-strings.c:58 gui/gdmsetup.glade.h:35
> > N msgid "Retry _delay (seconds) :"
> > N msgstr "För_dröjning (sekunder):"
> 
> Du säger inget om vad fördröjningen avser.

Sant. "Fördröjning för återförsök" får det bli.


> >  #: vicious-extensions/glade-helper.c:188
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "An error occured while loading the user interface\n"
> > N "element %s%s from file %s.\n"
> > N "Possibly the glade interface description was corrupted.\n"
> > N "%s cannot continue and will exit now.\n"
> > N "You should check your installation of %s or reinstall %s."
> > N msgstr ""
> > N "Ett fel uppstod vid inläsningen av\n"
> > N "användargränssnittselementet %s%s från filen %s.\n"
> > N "Glade-gränssnittsbeskrivningen är trasig.\n"
> > N "%s kan inte fortsätta och kommer att avsluta nu.\n"
> > N "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
> > N "installera om %s."
> 
> Glade-gränssnittsbeskrivningen är KANSKE trasig.

Mm. Fixar. Tack.


> >  #: vicious-extensions/glade-helper.c:234
> >  #, c-format
> >  msgid ""
> > N "An error occured while loading the user interface\n"
> > N "element %s%s from file %s.\n"
> > N "CList type widget should have %d columns.\n"
> > N "Possibly the glade interface description was corrupted.\n"
> > N "%s cannot continue and will exit now.\n"
> > N "You should check your installation of %s or reinstall %s."
> >  msgstr ""
> > N "Ett fel uppstod vid inläsningen av\n"
> > N "användargränssnittselementet %s%s från filen %s.\n"
> > N "CList-typwidgeten bör ha %d kolumner.\n"
> > N "Glade-gränssnittsbeskrivningen är troligtvis trasig.\n"
> > N "%s kan inte fortsätta och kommer att avsluta nu.\n"
> > N "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
> > N "installera om %s."
> 
> Jag tycker "kanske" passar bättre även här, istället för "troligtvis".

Visst, vi kör på det. Ändrar.


> >  #: vicious-extensions/glade-helper.c:270
> >  #, c-format
> > N msgid ""
> > N "An error occured while loading the user interface\n"
> > N "from file %s.\n"
> > N "Possibly the glade interface description was not found.\n"
> > N "%s cannot continue and will exit now.\n"
> > N "You should check your installation of %s or reinstall %s."
> > N msgstr ""
> > N "Ett fel uppstod vid inläsningen av\n"
> > N "användargränssnittet från filen %s.\n"
> > N "Glade-gränssnittsbeskrivningen kunde troligtvis inte\n"
> > N "hittas.\n"
> > N "%s kan inte fortsätta och kommer att avsluta nu.\n"
> > N "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
> > N "installera om %s."
> 
> D:o.

Fixat.
Många tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.