file-roller (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 00:04:50

HÀr Àr de 249 meddelandena i file-roller. Ta gÀrna en titt.

Filen finns Àven pÄ
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/file-roller.HEAD.sv.po.


Christian# Swedish messages for File Roller.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Jimmy Carlson <sanaya@telia.com>, 2002.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.15 2002/12/27 09:20:56 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: file-roller\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-27 10:20+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:1
msgid "Add To Archive..."
msgstr "LĂ€gg till i arkiv..."

#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:2
msgid "Extract Here"
msgstr "Packa upp hÀr"

#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:3
msgid "Extract In A Sub-Folder"
msgstr "Packa upp i en undermapp"

#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:4
msgid "Extract To..."
msgstr "Packa upp till..."

#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:5
msgid "File Roller Component add operations"
msgstr "TillÀggningsÄtgÀrder för File Roller-komponenten"

#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:6
msgid "File Roller Component extract operations"
msgstr "UppackningsÄtgÀrder för File Roller-komponenten"

#: component/File_Roller_Component.server.in.in.h:7
msgid "File roller component"
msgstr "File roller-komponent"

#: file-roller.desktop.in.h:1
msgid "Archive Manager"
msgstr "Arkivhanterare"

#. Create the application.
#: file-roller.desktop.in.h:2 src/gtk-utils.c:76 src/gtk-utils.c:158
#: src/gtk-utils.c:266 src/main.c:101 src/menu-callbacks.c:788
#: src/window.c:704 src/window.c:713 src/window.c:2382 src/window.c:4084
msgid "File Roller"
msgstr "File Roller"

#: file-roller.desktop.in.h:3
msgid "Handle compressed archives"
msgstr "Hantera komprimerade arkiv"

#: src/dlg-add.c:118
#, c-format
msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
msgstr ""
"Du har inte de rÀttigheter som krÀvs för att lÀsa filer i mappen \"%s\""

#: src/dlg-add.c:338 src/file_roller.glade.h:5
msgid "Add Files and Folders"
msgstr "LĂ€gg till filer och mappar"

#: src/dlg-add.c:343
msgid "_Add only if newer"
msgstr "_LĂ€gg till endast om nyare"

#: src/dlg-add.c:344
msgid "_Include sub-folders"
msgstr "_Inkludera undermappar"

#: src/dlg-add.c:345
msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
msgstr "UtelÀmna mappar som Àr symboliska lÀn_kar"

#: src/dlg-add.c:346
msgid "Exclude o_ther file systems"
msgstr "UtelÀmna andra filsys_tem"

#: src/dlg-add.c:347
msgid "Exclude _backup files (*~)"
msgstr "UtelÀmna _sÀkerhetskopior (*~)"

#: src/dlg-add.c:348
msgid "Exclude _hidden files (.*)"
msgstr "UtelÀmna _dolda filer (.*)"

#: src/dlg-add.c:349
msgid "E_xclude files:"
msgstr "UtelÀmna file_r:"

#: src/dlg-add.c:351
msgid "example: *.o; *.bak"
msgstr "exempel: *.o; *.bak"

#: src/dlg-add.c:352
msgid "Igno_re case"
msgstr "Skiftl_ÀgesokÀnslig"

#: src/dlg-add.c:353
msgid "_Load Options"
msgstr "_InlÀsningsalternativ"

#: src/dlg-add.c:354
msgid "Sa_ve Options"
msgstr "Sparalternati_v"

#: src/dlg-add.c:609
msgid "Load Options"
msgstr "InlÀsningsalternativ"

#: src/dlg-add.c:758
msgid "Save Options"
msgstr "Sparalternativ"

#: src/dlg-batch-add.c:99 src/dlg-extract.c:120 src/window.c:3144
msgid "Destination folder does not exist.  Do you want to create it?"
msgstr "MĂ„lmappen finns inte. Vill du skapa den?"

#: src/dlg-batch-add.c:101 src/dlg-extract.c:122 src/window.c:3146
msgid "Create _Folder"
msgstr "Skapa _mapp"

#: src/dlg-batch-add.c:121
#, c-format
msgid ""
"Could not create the destination folder: %s.\n"
"Addition not performed."
msgstr ""
"Kunde inte skapa mÄlmappen: %s.\n"
"TillÀggning inte utförd."

#: src/dlg-batch-add.c:138
msgid "Addition not performed."
msgstr "TillÀggning inte utförd."

#. Set widgets data.
#: src/dlg-batch-add.c:202
#, c-format
msgid "Adding %u files"
msgstr "LĂ€gger till %u filer"

#: src/dlg-extract.c:142 src/window.c:3166
#, c-format
msgid ""
"Could not create the destination folder: %s.\n"
"Extraction not performed."
msgstr ""
"Kan inte skapa mÄlmappen: %s.\n"
"Uppackning inte utförd."

#: src/dlg-extract.c:157 src/window.c:3181
msgid "Extraction not performed."
msgstr "Uppackning inte utförd."

#: src/dlg-extract.c:176
#, c-format
msgid ""
"You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
msgstr ""
"Du har inte de rÀttigheter som krÀvs för att packa upp arkiv i mappen \"%s\""

#: src/dlg-extract.c:397 src/dlg-preferences.c:128 src/menu-callbacks.c:751
#, c-format
msgid "Could not display help: %s"
msgstr "Kunde inte visa hjÀlpen: %s"

#: src/dlg-extract.c:474
msgid "Actions"
msgstr "ÅtgĂ€rder"

#: src/dlg-extract.c:475
msgid "Destination folder"
msgstr "MĂ„lmapp"

#: src/dlg-extract.c:476
msgid "Files"
msgstr "Filer"

#: src/dlg-extract.c:505
msgid "Bookmarks"
msgstr "BokmÀrken"

#: src/dlg-preferences.c:186
msgid "General"
msgstr "AllmÀnt"

#: src/dlg-preferences.c:191
msgid "Visible columns"
msgstr "Synliga kolumner"

#: src/dlg-prop.c:99
msgid "Path:"
msgstr "SökvÀg:"

#: src/dlg-prop.c:112
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"

#: src/dlg-prop.c:119
#, c-format
msgid "%s Properties"
msgstr "Egenskaper för %s"

#: src/dlg-prop.c:128
msgid "File size:"
msgstr "Filstorlek:"

#: src/dlg-prop.c:139
msgid "Number of files:"
msgstr "Antal filer:"

#: src/dlg-prop.c:149
msgid "Date and time:"
msgstr "Datum och tid:"

#: src/dlg-prop.c:155
msgid "%d %B %Y, %H:%M"
msgstr "%d %B %Y, %H.%M"

#: src/file-data.c:28
msgid "Unknown type"
msgstr "OkÀnd typ"

#: src/file-data.c:29
msgid "Symbolic link"
msgstr "Symbolisk lÀnk"

#: src/file-utils.c:534
msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
msgstr ""
"Kan inte hitta en terminal, anvÀnder xterm Àven om det kanske inte fungerar"

#: src/file_roller.glade.h:1 src/file_roller_prop.glade.h:1
msgid "    "
msgstr "    "

#: src/file_roller.glade.h:2
msgid "*"
msgstr "*"

#: src/file_roller.glade.h:3
msgid "A_dd to Bookmarks"
msgstr "_LÀgg till i bokmÀrken"

#: src/file_roller.glade.h:4
msgid "A_vailable application:"
msgstr "_TillgÀngligt program:"

#: src/file_roller.glade.h:6
msgid "Add _to archive:"
msgstr "LĂ€gg _till i arkiv:"

#: src/file_roller.glade.h:7
msgid "Add only if _newer"
msgstr "LĂ€gg endast till om _nyare"

#: src/file_roller.glade.h:8 src/menu.h:464
msgid "Delete Files"
msgstr "Ta bort filer"

#: src/file_roller.glade.h:9
msgid "Do not e_xtract older files"
msgstr "_Packa inte upp Àldre filer"

#: src/file_roller.glade.h:10 src/window.c:2603
msgid "Extract"
msgstr "Packa upp"

#: src/file_roller.glade.h:11
msgid "Extract to"
msgstr "Packa upp i"

#: src/file_roller.glade.h:12
msgid ""
"Note: the password will be used to encrypt files you add to the current "
"archive, and to decrypt files you extract from the current archive. When the "
"archive is closed the password will be deleted."
msgstr ""
"Observera: lösenordet kommer att anvÀndas för att kryptera de filer du "
"lÀgger till det aktuella arkivet, och för att dekyptera de filer du packar "
"upp frÄn det aktuella arkivet. NÀr arkivet stÀngs kommer lösenordet att tas "
"bort."

#: src/file_roller.glade.h:13
msgid "Open Files"
msgstr "Öppna filer"

#: src/file_roller.glade.h:14
msgid "Open with an _application"
msgstr "Öppna med ett _program"

#: src/file_roller.glade.h:15
msgid "Over_write existing files"
msgstr "Skriv _över befintliga filer"

#: src/file_roller.glade.h:16
msgid "Password"
msgstr "Lösenord"

#: src/file_roller.glade.h:17
msgid "R_ecent applications:"
msgstr "N_yligen anvÀnda program:"

#: src/file_roller.glade.h:18
msgid "R_ecreate folders"
msgstr "Skapa _om mappar"

#: src/file_roller.glade.h:19
msgid "Select archive"
msgstr "VĂ€lj arkiv"

#: src/file_roller.glade.h:20 src/menu.h:450
msgid "View File"
msgstr "Visa fil"

#: src/file_roller.glade.h:21
msgid "View with internal _viewer"
msgstr "Visa med inbyggd _visare"

#: src/file_roller.glade.h:22
msgid "_All files"
msgstr "_Alla filer"

#: src/file_roller.glade.h:23
msgid "_Application:"
msgstr "_Program:"

#: src/file_roller.glade.h:24
msgid "_Files:"
msgstr "_Filer:"

#: src/file_roller.glade.h:25
msgid "_Password:"
msgstr "_Lösenord:"

#: src/file_roller.glade.h:26
msgid "_Selected files"
msgstr "_Markerade filer"

#: src/file_roller.glade.h:27
msgid "_View destination folder after extraction"
msgstr "_Visa mÄlmapp efter uppackning"

#: src/file_roller.glade.h:28
msgid "example: *.txt; *.doc"
msgstr "exempel: *.txt; *.doc"

#: src/file_roller_prop.glade.h:2
msgid "Compression _level:"
msgstr "Komprimerings_nivÄ:"

#: src/file_roller_prop.glade.h:3
msgid "Date _modified"
msgstr "_Modifieringsdatum"

#: src/file_roller_prop.glade.h:4
msgid "File Roller Preferences"
msgstr "InstÀllningar för File Roller"

#: src/file_roller_prop.glade.h:5
msgid "Low"
msgstr "LĂ„g"

#: src/file_roller_prop.glade.h:6
msgid "Maximum (slow)"
msgstr "Maximal (lÄngsam)"

#: src/file_roller_prop.glade.h:7
msgid "Minimum (fast)"
msgstr "Maximal (snabb)"

#: src/file_roller_prop.glade.h:8
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#: src/file_roller_prop.glade.h:9
msgid "_Name"
msgstr "_Namn"

#: src/file_roller_prop.glade.h:10
msgid "_Path"
msgstr "Sök_vÀg"

#: src/file_roller_prop.glade.h:11
msgid "_Recent archives:"
msgstr "_Senaste arkiv:"

#: src/file_roller_prop.glade.h:12
msgid "_Size"
msgstr "_Storlek"

#: src/file_roller_prop.glade.h:13
msgid "_Type"
msgstr "_Typ"

#: src/gconf-utils.c:98
#, c-format
msgid ""
"GConf error:\n"
"  %s"
msgstr ""
"GConf-fel:\n"
"  %s"

#. Button
#: src/gtk-utils.c:297
msgid "Command _Line Output"
msgstr "Kommando_radsutdata"

#: src/main.c:59
msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
msgstr "LĂ€gg till filer till det angivna arkivet och avsluta programmet"

#: src/main.c:60
msgid "ARCHIVE"
msgstr "ARKIV"

#: src/main.c:63
msgid "Add files asking the name of the archive and quit the program"
msgstr "LÀgg till filer, frÄga om namn pÄ arkivet och avsluta programmet"

#: src/main.c:67
msgid "Extract archives to the specified folder and quit the program"
msgstr "Packa upp filer till den angivna mappen och avsluta programmet"

#: src/main.c:68 src/main.c:76
msgid "FOLDER"
msgstr "MAPP"

#: src/main.c:71
msgid "Extract archives asking the destination folder and quit the program"
msgstr "Packa upp arkiv, frÄga om mÄlmappen och avsluta programmet"

#: src/main.c:75
msgid "Default folder to use for the '--add' and '--extract' commands"
msgstr "Standardmapp att anvÀnda för kommandona \"--add\" och \"--extract\""

#: src/main.c:79
msgid "Create destination folder without asking confirmation"
msgstr "Skapa mÄlmapp utan att frÄga efter bekrÀftelse"

#: src/menu-callbacks.c:107
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"

#: src/menu-callbacks.c:108
msgid "Ear (.ear)"
msgstr "Ear (.ear)"

#: src/menu-callbacks.c:109
msgid "Jar (.jar)"
msgstr "Jar (.jar"

#: src/menu-callbacks.c:110
msgid "Lha (.lzh)"
msgstr "Lha (.lzh)"

#: src/menu-callbacks.c:111
msgid "Rar (.rar)"
msgstr "Rar (.rar)"

#: src/menu-callbacks.c:112
msgid "Tar uncompressed (.tar)"
msgstr "Okomprimerat tar (.tar) "

#: src/menu-callbacks.c:113
msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
msgstr "Tar komprimerat med bzip (.tar.bz)"

#: src/menu-callbacks.c:114
msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
msgstr "Tar komprimerat med bzip2 (.tar.bz2)"

#: src/menu-callbacks.c:115
msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
msgstr "Tar komprimerat med gzip (.tar.gz)"

#: src/menu-callbacks.c:116
msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
msgstr "Tar komprimerat med lzop (.tar.lzop)"

#: src/menu-callbacks.c:117
msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
msgstr "Tar komprimerat med compress (tar.Z) "

#: src/menu-callbacks.c:118
msgid "War (.war)"
msgstr "War (.war)"

#: src/menu-callbacks.c:119
msgid "Zip (.zip)"
msgstr "Zip (.zip)"

#: src/menu-callbacks.c:175
msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
msgstr "Du har inte rÀttigheter att skapa ett arkiv i denna mapp"

#: src/menu-callbacks.c:193 src/menu-callbacks.c:420 src/menu-callbacks.c:590
msgid "Archive already exists.  Do you want to overwrite it?"
msgstr "Arkivet finns redan. Vill du skriva över det?"

#: src/menu-callbacks.c:195 src/menu-callbacks.c:422 src/menu-callbacks.c:592
msgid "Overwrite"
msgstr "Skriv över"

#: src/menu-callbacks.c:212
msgid "Could not delete old archive."
msgstr "Kunde inte ta bort det gamla arkivet."

#: src/menu-callbacks.c:253
msgid "New Archive"
msgstr "Nytt arkiv"

#: src/menu-callbacks.c:265
msgid "Archive type:"
msgstr "Arkivtyp:"

#: src/menu-callbacks.c:336
msgid "Open Archive"
msgstr "Öppna arkiv"

#: src/menu-callbacks.c:445
msgid "Could not copy archive"
msgstr "Kunde inte kopiera arkiv"

#: src/menu-callbacks.c:461
msgid "Could not move archive"
msgstr "Kunde inte flytta arkiv"

#: src/menu-callbacks.c:483
msgid "Copy archive"
msgstr "Kopiera arkiv"

#: src/menu-callbacks.c:483
msgid "Move archive"
msgstr "Flytta arkiv"

#: src/menu-callbacks.c:561
msgid "New archive name (without extension)"
msgstr "Nytt arkivnamn (utan filÀndelse)"

#: src/menu-callbacks.c:565 src/menu.h:97
msgid "_Rename"
msgstr "_Byt namn"

#: src/menu-callbacks.c:629
msgid "Archive will be deleted, are you sure?"
msgstr "Arkivet kommer att tas bort, Àr du sÀker?"

#: src/menu-callbacks.c:780
msgid "translator_credits"
msgstr ""
"Christian Rose\n"
"Jimmy Carlson\n"
"Skicka synpunkter pÄ översÀttningen till sv@li.org"

#: src/menu-callbacks.c:791
msgid "An archive manager for GNOME."
msgstr "En arkivhanterare för GNOME."

#: src/menu.h:67
msgid "_New"
msgstr "_Ny"

#: src/menu.h:67 src/toolbar.h:39
msgid "Create a new archive"
msgstr "Skapa ett nytt arkiv"

#: src/menu.h:73
msgid "_Open..."
msgstr "_Öppna..."

#: src/menu.h:73
msgid "Open an existing archive"
msgstr "Öppna ett befintligt arkiv"

#: src/menu.h:78
msgid "Open R_ecent"
msgstr "Öppna s_enaste"

#: src/menu.h:83
msgid "Open Fi_les..."
msgstr "Öppna fi_ler..."

#: src/menu.h:83
msgid "Open selected files with an application"
msgstr "Öppna valda filer med ett program"

#: src/menu.h:89
msgid "_View File"
msgstr "_Visa fil"

#: src/menu.h:89 src/menu.h:450
msgid "View file with internal viewer"
msgstr "Visa fil med inbyggd visare"

#: src/menu.h:97
msgid "Rename current archive"
msgstr "Byt namn pÄ aktuellt arkiv"

#: src/menu.h:103
msgid "Cop_y"
msgstr "_Kopiera"

#: src/menu.h:103
msgid "Copy current archive to another folder"
msgstr "Kopiera aktuellt arkiv till en annan mapp"

#: src/menu.h:109
msgid "_Move"
msgstr "_Flytta"

#: src/menu.h:109
msgid "Move current archive to another folder"
msgstr "Flytta aktuellt arkiv till en annan mapp"

#: src/menu.h:115 src/menu.h:170
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"

#: src/menu.h:115
msgid "Delete current archive from disk"
msgstr "Ta bort aktuellt arkiv frÄn hÄrddisken"

#: src/menu.h:123
msgid "_Properties"
msgstr "_Egenskaper"

#: src/menu.h:123
msgid "Show archive properties"
msgstr "Visa arkivegenskaper"

#: src/menu.h:131
msgid "_Close"
msgstr "S_tÀng"

#: src/menu.h:131
msgid "Close current archive"
msgstr "StÀng aktuellt arkiv"

#: src/menu.h:137
msgid "E_xit"
msgstr "_Avsluta"

#: src/menu.h:137
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: src/menu.h:164
msgid "Add _Files..."
msgstr "_LĂ€gg till filer..."

#: src/menu.h:164 src/menu.h:458 src/window.c:2593
msgid "Add files to the archive"
msgstr "LĂ€gg till filer till arkivet"

#: src/menu.h:170
msgid "Delete selected files and folders from the archive"
msgstr "Ta bort markerade filer och mappar frÄn arkivet"

#: src/menu.h:176
msgid "_Extract to..."
msgstr "_Packa upp till..."

#: src/menu.h:176 src/menu.h:470 src/window.c:2604
msgid "Extract files from the archive"
msgstr "Packa upp filer frÄn arkivet"

#: src/menu.h:190
msgid "_Test Archive"
msgstr "_Testa arkiv"

#: src/menu.h:206
msgid "Select _All"
msgstr "Markera _alla"

#: src/menu.h:206
msgid "Select all files"
msgstr "Markera alla filer"

#: src/menu.h:212
msgid "Dese_lect All"
msgstr "Avma_rkera alla"

#: src/menu.h:212
msgid "Deselect all files"
msgstr "Avmarkera alla filer"

#: src/menu.h:220
msgid "Pass_word..."
msgstr "Lösen_ord..."

#: src/menu.h:228
msgid "_Preferences"
msgstr "_InstÀllningar"

#: src/menu.h:239
msgid "by _Name"
msgstr "efter _namn"

#: src/menu.h:239
msgid "Sort file list by name"
msgstr "Sortera fillista efter namn"

#: src/menu.h:245
msgid "by _Size"
msgstr "efter _storlek"

#: src/menu.h:245
msgid "Sort file list by file size"
msgstr "Sortera fillista efter filstorlek"

#: src/menu.h:251
msgid "by T_ype"
msgstr "efter t_yp"

#: src/menu.h:251
msgid "Sort file list by type"
msgstr "Sortera fillista efter typ"

#: src/menu.h:257
msgid "by _Time"
msgstr "efter _tid"

#: src/menu.h:257
msgid "Sort file list by modification time"
msgstr "Sortera fillista efter modifieringstid"

#: src/menu.h:263
msgid "by _Path"
msgstr "efter _sökvÀg"

#: src/menu.h:263
msgid "Sort file list by path"
msgstr "Sortera fillista efter sökvÀg"

#: src/menu.h:280
msgid "View All _Files"
msgstr "Visa alla _filer"

#: src/menu.h:286
msgid "View as a F_older"
msgstr "Visa som en _mapp"

#: src/menu.h:308
msgid "_Reversed Order"
msgstr "_OmvÀnd ordning"

#: src/menu.h:308
msgid "Reverse the list order"
msgstr "VÀnd pÄ listordningen"

#: src/menu.h:332
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Verktygsrad"

#: src/menu.h:332
msgid "View the main toolbar"
msgstr "Visa huvudverktygsraden"

#: src/menu.h:338
msgid "Stat_usbar"
msgstr "Stat_usrad"

#: src/menu.h:338
msgid "View the statusbar"
msgstr "Visa statusraden"

#: src/menu.h:346
msgid "_Stop"
msgstr "_Stopp"

#: src/menu.h:346 src/toolbar.h:55
msgid "Stop current operation"
msgstr "Stoppa aktuell ÄtgÀrd"

#: src/menu.h:352
msgid "_Reload"
msgstr "_LĂ€s om"

#: src/menu.h:352
msgid "Reload current archive"
msgstr "LĂ€s om aktuellt arkiv"

#: src/menu.h:363
msgid "_Arrange Files"
msgstr "_Ordna filer"

#: src/menu.h:368
msgid "_Last Output"
msgstr "_Senaste utdata"

#: src/menu.h:381
msgid "New _Window"
msgstr "_Nytt fönster"

#: src/menu.h:381
msgid "Open a new window"
msgstr "Öppna ett nytt fönster"

#: src/menu.h:387
msgid "Clo_se Window"
msgstr "S_tÀng fönster"

#: src/menu.h:387
msgid "Close this window"
msgstr "StÀng det hÀr fönstret"

#: src/menu.h:400
msgid "_Contents"
msgstr "_InnehÄll"

#: src/menu.h:400
msgid "Display the File Roller Manual"
msgstr "Visa File Roller-manualen"

#: src/menu.h:406
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: src/menu.h:406
msgid "Information about the program"
msgstr "Information om programmet"

#: src/menu.h:418
msgid "_Archive"
msgstr "_Arkiv"

#: src/menu.h:419
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: src/menu.h:420
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: src/menu.h:421
msgid "_Windows"
msgstr "_Fönster"

#: src/menu.h:444
msgid "Open Files..."
msgstr "Öppna filer..."

#: src/menu.h:458
msgid "Add Files..."
msgstr "LĂ€gg till filer..."

#: src/menu.h:464
msgid "Delete files from the archive"
msgstr "Ta bort filer frÄn arkivet"

#: src/menu.h:470
msgid "Extract to..."
msgstr "Packa upp till..."

#: src/menu.h:478
msgid "Select All"
msgstr "Markera alla"

#: src/recent-files/egg-recent-vfs-utils.c:90
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (ogiltig Unicode)"

#: src/recent-files/egg-recent-view-bonobo.c:193
#, c-format
msgid "Open %s"
msgstr "Öppna %s"

#: src/toolbar.h:39
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: src/toolbar.h:45
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: src/toolbar.h:45
msgid "Open archive"
msgstr "Öppna arkiv"

#: src/toolbar.h:55
msgid "Stop"
msgstr "Stop"

#: src/window.c:568
msgid "Folder"
msgstr "Mapp"

#: src/window.c:712
msgid "[read only]"
msgstr "[skrivskyddad]"

#: src/window.c:806
#, c-format
msgid "1 file (%s)"
msgstr "1 fil (%s)"

#: src/window.c:809
#, c-format
msgid "%d files (%s)"
msgstr "%d filer (%s)"

#: src/window.c:817
#, c-format
msgid "1 file selected (%s)"
msgstr "1 fil markerad (%s)"

#: src/window.c:820
#, c-format
msgid "%d files selected (%s)"
msgstr "%d filer markerade (%s)"

#: src/window.c:1109
msgid "Reading archive"
msgstr "LĂ€ser arkiv"

#: src/window.c:1112
msgid "Deleting files from archive"
msgstr "Ta bort filer frÄn arkivet"

#: src/window.c:1115
msgid "Adding files to archive"
msgstr "LĂ€gger till filer till arkivet"

#: src/window.c:1118
msgid "Extracting files from archive"
msgstr "Packar upp filer frÄn arkivet"

#: src/window.c:1121
msgid "Testing archive"
msgstr "Testar arkivet"

#: src/window.c:1127
msgid "wait please..."
msgstr "var vÀnlig vÀnta..."

#: src/window.c:1213
msgid "Operation stopped"
msgstr "ÅtgĂ€rden stoppad"

#: src/window.c:1231
msgid "An error occurred while extracting files."
msgstr "Ett fel intrÀffade under uppackning av filer."

#: src/window.c:1235
msgid "An error occurred while loading the archive."
msgstr "Ett fel intrÀffade vid inlÀsning av arkivet."

#: src/window.c:1239
msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
msgstr "Ett fel intrÀffade vid borttagning av filer frÄn arkivet."

#: src/window.c:1243
msgid "An error occurred while adding files to the archive."
msgstr "Ett fel intrÀffade vid tillÀggning av filer till arkivet."

#: src/window.c:1247
msgid "An error occurred while testing archive."
msgstr "Ett fel intrÀffade vid testande av arkivet."

#: src/window.c:1253
msgid "Command not found."
msgstr "Kommandot kunde inte hittas."

#: src/window.c:1256
msgid "Command exited abnormally."
msgstr "Programmet avslutades felaktigt."

#: src/window.c:1548
msgid "You don't have permissions to add files to this archive."
msgstr "Du har inte rÀttigheter att lÀgga till filer till detta arkiv."

#: src/window.c:1570
msgid "You can't add an archive to itself."
msgstr "Du kan inte lÀgga till ett arkiv till sig sjÀlvt."

#: src/window.c:1730
msgid ""
"Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
"archive?"
msgstr ""
"Vill du lÀgga till den hÀr filen till det aktuella arkivet eller öppna det "
"som ett nytt arkiv?"

#: src/window.c:1773
msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
msgstr "Vill du skapa ett nytt arkiv med dessa filer?"

#: src/window.c:1775
msgid "Create _Archive"
msgstr "Skapa _arkiv"

#: src/window.c:2108
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: src/window.c:2109
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: src/window.c:2110
msgid "Date modified"
msgstr "Modifieringdatum"

#: src/window.c:2111
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#: src/window.c:2118
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: src/window.c:2538
msgid "_Up"
msgstr "_Upp"

#. current location
#: src/window.c:2560
msgid "Current Location:"
msgstr "Aktuell plats:"

#: src/window.c:2592
msgid "Add"
msgstr "LĂ€gg till"

#: src/window.c:2614
msgid "View"
msgstr "Visa"

#: src/window.c:2615
msgid "View selected file"
msgstr "Visa markerad fil"

#: src/window.c:3010
msgid "File type not supported."
msgstr "Filtypen stöds inte."

#: src/window.c:3079
msgid "Cannot load archive."
msgstr "Kan inte lÀsa in arkiv."

#: src/window.c:3493
msgid "Last Output"
msgstr "Senaste utdata"

#: src/window.c:4019
msgid "Add files to an archive"
msgstr "LĂ€gg till filer till arkivet"

#: src/window.c:4044
msgid "Extract archive"
msgstr "Packa upp arkiv"

#~ msgid "<b>Actions</b>"
#~ msgstr "<b>ÅtgĂ€rder</b>"

#~ msgid "<b>Destination folder</b>"
#~ msgstr "<b>MĂ„lmapp</b>"

#~ msgid "<b>Files</b>"
#~ msgstr "<b>Filer</b>"

#~ msgid "Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc."
#~ msgstr "Copyright © 2001 Free Software Foundation, Inc."

#~ msgid "_Manual"
#~ msgstr "_Manual"

#~ msgid "Bookmark"
#~ msgstr "BokmÀrke"

#~ msgid "Save options"
#~ msgstr "Sparalternativ"

#~ msgid "Favorites extraction folders"
#~ msgstr "Favorituppackningsmappar"

#~ msgid "Columns to Show"
#~ msgstr "Kolumner att visa"

#~ msgid "Archive Properties"
#~ msgstr "Arkivegenskaper"

#~ msgid "Extract to:"
#~ msgstr "Packa upp i:"

#~ msgid "Other options"
#~ msgstr "Andra alternativ"

#~ msgid "Viewer"
#~ msgstr "Visare"

#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Snabb"

#~ msgid "File _Name"
#~ msgstr "Fil_namn"

#~ msgid "File _Path"
#~ msgstr "S_ökvÀg till fil"

#~ msgid "File _Size"
#~ msgstr "Fil_storlek"

#~ msgid "File _Type"
#~ msgstr "Fil_typ"

#~ msgid "Very fast"
#~ msgstr "Mycket snabb"

#~ msgid "_Modification Time"
#~ msgstr "_Modifieringstid"

#~ msgid "_File"
#~ msgstr "_Arkiv"

#~ msgid "Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc."
#~ msgstr "Copyright © 2001-2002 Free Software Foundation, Inc."

#~ msgid "Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc."
#~ msgstr "Copyright © 2002 Free Software Foundation, Inc."

#~ msgid "Copyright (C) 2001,2002 Free Software Foundation, Inc."
#~ msgstr "Copyright © 2001,2002 Free Software Foundation, Inc."

#~ msgid "Destination folder does not exist.  Do you want to create it ?"
#~ msgstr "MĂ„lmappen finns inte. Vill du skapa den?"

#~ msgid ""
#~ "Could not create the destination folder : %s.\n"
#~ "Extraction not performed."
#~ msgstr ""
#~ "Kan inte skapa mÄlmappen: %s.\n"
#~ "Uppackning inte utförd."

#~ msgid "Add _to archive :"
#~ msgstr "LĂ€gg _till i arkiv:"

#~ msgid "Archive already exists.  Do you want to overwrite it ?"
#~ msgstr "Arkivet finns redan. Vill du skriva över det?"

#~ msgid "Archive type :"
#~ msgstr "Arkivtyp:"

#~ msgid "Archive will be deleted, are you sure ?"
#~ msgstr "Arkivet kommer att tas bort, Àr du sÀker?"

#~ msgid ""
#~ "Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
#~ "archive ?"
#~ msgstr ""
#~ "Vill du lÀgga till den hÀr filen till det aktuella arkivet eller öppna "
#~ "det som ett nytt arkiv?"

#~ msgid "Do you want to create a new archive with these files ?"
#~ msgstr "Vill du skapa ett nytt arkiv med dessa filer?"

#~ msgid "Extract Here..."
#~ msgstr "Packa upp hÀr..."

#~ msgid "Extract In A Sub-Folder..."
#~ msgstr "Packa upp i en undermapp..."

#~ msgid "Properties"
#~ msgstr "Egenskaper"

#~ msgid "File Roller - Last output"
#~ msgstr "File Roller - Senaste utdata"

#~ msgid "Preferences"
#~ msgstr "InstÀllningar"

#~ msgid "File Roller component"
#~ msgstr "File Roller-komponent"

#~ msgid "Add files"
#~ msgstr "LĂ€gg till filer"

#~ msgid "File Roller - Add"
#~ msgstr "File Roller - LĂ€gg till"

#~ msgid "File Roller - Delete Files"
#~ msgstr "File Roller - Ta bort filer"

#~ msgid "File Roller - Extract"
#~ msgstr "File Roller - Packa upp"

#~ msgid "File Roller - Open Files"
#~ msgstr "File Roller - Öppna Filer"

#~ msgid "File Roller - Password"
#~ msgstr "File Roller - Lösenord"

#~ msgid "File Roller - View File"
#~ msgstr "File Roller - Visa fil"

#~ msgid "File Roller - Viewer"
#~ msgstr "File Roller - Visare"

#~ msgid "_Information"
#~ msgstr "_Information"

#~ msgid "Show information about the archive"
#~ msgstr "Visa information om arkivet"

#~ msgid "No archive"
#~ msgstr "Inget arkiv"

#~ msgid "/home/pippo/"
#~ msgstr "/home/pippo/"

#~ msgid "Associated Applications"
#~ msgstr "Associerade program"

#~ msgid "Ba_se 64"
#~ msgstr "Ba_se 64"

#~ msgid "Encode Type"
#~ msgstr "Kodningstyp"

#~ msgid "Encoded archive:"
#~ msgstr "Kodat arkiv:"

#~ msgid "File Roller - Encode"
#~ msgstr "File Roller - Koda"

#~ msgid "_UU"
#~ msgstr "_UU"

#~ msgid "_Open Files with..."
#~ msgstr "_Öppna filer med..."

#~ msgid "Recents _Files"
#~ msgstr "Senaste _filer"

#~ msgid "Open Files _with..."
#~ msgstr "Öppna filer _med..."

#~ msgid "Close"
#~ msgstr "StÀng"

#~ msgid "Options :"
#~ msgstr "Alternativ:"

#~ msgid "Options:"
#~ msgstr "Alternativ:"

#~ msgid "_Install Nautilus scripts"
#~ msgstr "_Installera Nautilusskript"

#~ msgid "Recent _Files"
#~ msgstr "Senaste _filer"

#~ msgid "Max _history length:"
#~ msgstr "Max antal poster i _historiken:"

#~ msgid "_Open Archive..."
#~ msgstr "_Öppna arkiv..."

#~ msgid "_Move Archive"
#~ msgstr "_Flytta arkiv"

#~ msgid "Copy Arc_hive"
#~ msgstr "_Kopiera arkiv"

#~ msgid "_Rename Archive"
#~ msgstr "_Byt namn pÄ arkiv"

#~ msgid "_Close Archive"
#~ msgstr "_StÀng arkiv"

#~ msgid "_Stop Operation"
#~ msgstr "_Stoppa ÄtgÀrd"

#~ msgid "Arrange by _Name"
#~ msgstr "Ordna efter _namn"

#~ msgid "Arrange by _Size"
#~ msgstr "Ordna efter _storlek"

#~ msgid "Arrange by _Type"
#~ msgstr "Ordna efter _typ"

#~ msgid "Arrange by _Path"
#~ msgstr "Ordna efter sök_vÀg"

#~ msgid "_Options"
#~ msgstr "_Alternativ"

#~ msgid "Other Options"
#~ msgstr "Andra alternativ"

#~ msgid "History"
#~ msgstr "Historia"

#~ msgid "Add current folder to favorites"
#~ msgstr "LĂ€gg till aktuell mapp till favoriter"

#~ msgid "Remove selected folder from favorites"
#~ msgstr "Ta bort markerad mapp frÄn favoriter"

#~ msgid "_View file"
#~ msgstr "_Granska fil"

#~ msgid "S_ort File List"
#~ msgstr "_Sortera fillista"

#~ msgid "Could not open file %s"
#~ msgstr "Kunde inte öppna filen %s"

#~ msgid "Quit the program"
#~ msgstr "Avsluta programmet"

#~ msgid "View _with"
#~ msgstr "Visa _med"

#~ msgid "Make the default viewer"
#~ msgstr "Gör till standardvisare"

#~ msgid "Document Viewer"
#~ msgstr "Dokumentvisare"

#~ msgid "Could not find file %s"
#~ msgstr "Kunde inte hitta filen %s"

#~ msgid "You must specify a file"
#~ msgstr "Du mÄste ange en fil"

#~ msgid "System error: pipe."
#~ msgstr "Systemfel: rör."

#~ msgid "System error: fork."
#~ msgstr "Systemfel: grening."

#~ msgid "Cannot change to specified folder."
#~ msgstr "Kan inte Àndra till angiven mapp."

#~ msgid "No further information on error."
#~ msgstr "Ingen mer information om felet."

#~ msgid "Delete"
#~ msgstr "Ta bort"

#~ msgid "Remove"
#~ msgstr "Ta bort"

#~ msgid "_Delete..."
#~ msgstr "_Ta bort..."

#~ msgid "DIRECTORY"
#~ msgstr "KATALOG"

#~ msgid "Recreate directories"
#~ msgstr "Återskapa kataloger"

#~ msgid "Extract archives to the directory the archive file is in"
#~ msgstr "Packa upp filer till arkivet till den katalog arkivfilen Àr i"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.