Re: gdm2 (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-20 02:28:30

sön 2003-01-19 klockan 12.19 skrev Mattias Dahlberg:
> >  > Jag tycker ändå det är synd att vi inte skiljer på "Local"
> >  > och "Locale", men den diskussionen tar vi inte nu. :)
> >
> > Det gör vi ju:
> >
> > locale information = lokalinformation
> > local information = lokal information
> 
> Jo, det var inget bra exempel från min sida. Det jag egentligen reagerar
> över är att "lokalinformation" så lätt kan missuppfattas.
> 
> Det svenska ordet "lokal" används ofta för ett fysiskt rum.

Det är förvisso sant.


> Om du hör orden
> "lokalinformation" och "lokalbeskrivning", tänker du då på ett fysiskt rum
> eller på landets språk och nationella inställningar?

Man får nog ändå till en viss mån lita på att användaren tänker på
sambandet och sammanhanget. När det gäller datorgränssnitt talas det
väldigt sällan om fysiska rum. Enda undantaget jag kan komma på är vissa
nätverksanslutningsprylar som kan lagra olika profiler beroende på var
du befinner dig, men där är det ofta "plats"/"ort"/"region" som anges,
inte en bestämd lokal.

Att "lokal" är ovant beror nog till stor del på att
"locale"-terminologin också den nog är ovan för många användare. Jag
hajade till första gången jag såg "lokal" i denna betydelse, men har
sedan dess vant mig. Det är en fullgod översättning av "locale" som
uppfyller konstens alla regler, och som också är etablerad i den krets
som använder denna terminologi.

Och så länge originalet inte är "regional settings", "regional
environment" eller liknande är det också en stilistiskt korrekt
översättning. Du får gärna felrapportera om du tycker att originalet ska
ändras (http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gdm) på denna
punkt.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.