Re: gnome-games (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-20 02:02:49

lör 2003-01-18 klockan 13.39 skrev Mattias Dahlberg:
> > N msgid "Move cards one at a time."
> > N msgstr "Flytta kort en åt gången."
> 
> Borde det inte vara "ett åt gången"?

Jodå. Jag fixar. Tackar.


> > N msgid "Take turns"
> > N msgstr "Ta drag"
> 
> "Take turns" betyder ofta "turas om".

Aha. Jag ändrar.
Du ska ha tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.