Re: gconf (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-20 01:57:00

lör 2003-01-18 klockan 11.59 skrev Mattias Dahlberg:
> >N "Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
> >N "elements"
> >N msgstr "Schemat anger typpar men anger inte typen av car-/cdr- element"
> 
> Kanske "typen par" istället för "typpar"?

Självklart. Jag fixar. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.