Re: file-roller (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-20 01:52:08

lör 2003-01-18 klockan 11.45 skrev Mattias Dahlberg:
> > #: src/window.c:1112
> > msgid "Deleting files from archive"
> > msgstr "Ta bort filer från arkivet"
> 
> Kanske "Tar bort filer från arkivet", med tanke på att omkringliggande
> översättningar har den strukturen ("Läser...", "Lägger till...", etc.)

Självklart ska det vara så. Tack!


> > #~ msgid "Extract archives to the directory the archive file is in"
> > #~ msgstr "Packa upp filer till arkivet till den katalog arkivfilen är i"
> 
> Kanske "i arkivet" istället för "till arkivet"?

Jag ändrar.


> I övrigt inga anmärkningar. Mycket bra översatt!

Tack, det värmde! Tack för granskningen,

Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.