Re: eog (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-20 01:15:22

sön 2003-01-19 klockan 21.45 skrev Göran Uddeborg:
> >  # Swedish messages for eog.
> >  # Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
> >  # Richard Hult <rhult@hem.passagen.se>, 1999.
> >  # Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
> >  # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
> >  # Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2001.
> >  # Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 2001.
> >  #
> >  # $Id: sv.po,v 1.51 2003/01/06 17:21:34 jens Exp $
> >  #
> 
> Du har gölmt förlänga copyrighten.

Jaja... jag hade inte rört den på denna sidan årsskiftet ändå. Men nu
blir det så.


> >  #: eog.schemas.in.h:4
> > N msgid ""
> > N "Determines how transparency should be indicated. Valid values are "
> > N "CHECK_PATTERN and COLOR. If COLOR is choosen, than the trans_color key "
> > N "determines the used color value."
> > N msgstr ""
> > N "Avgör hur genomskinlighet ska indikeras. Giltiga värden är CHECK_PATTERN och "
> > N "COLOR. Om COLOR väljs avgör nyckeln trans_color det färgvärde som används."
> 
> Syns nycklarna CHECK_PATTERN och COLOR någonstans, eller är det
> hänvisningar till meddelandena ovan? I det senare fallet bör det ju
> översättas.

Det handlar om literala nyckelvärden, som alltså inte kan översättas.
Programmet förväntar sig dem som de är och i exakt det formatet (med
stora bokstäver, understreck och allt).


> >  #: eog.schemas.in.h:6
> > N msgid ""
> > N "If the transparency key has the value COLOR, then this key determines the "
> > N "color which is used for indicating transparency."
> > N msgstr ""
> > N "Om genomskinlighetsnyckeln har värdet COLOR avgör denna nyckel den färg som "
> > N "används för att indikera genomskinlighet."
> 
> Motsvarande.

Dito.


> >  #: libeog/eog-file-selection.c:30
> > N msgid "BMP"
> > N msgstr "BMP"
> > N 
> >  #: libeog/eog-file-selection.c:31
> > N msgid "GIF"
> > N msgstr "GIF"
> > N 
> >  #: libeog/eog-file-selection.c:32
> > N msgid "ICO"
> > N msgstr "ICO"
> > N 
> >  #: libeog/eog-file-selection.c:33 libeog/eog-file-selection.c:48
> > N msgid "JPEG"
> > N msgstr "JPEG"
> > N 
> >  #: libeog/eog-file-selection.c:34 libeog/eog-file-selection.c:51
> > N msgid "PNG"
> > N msgstr "PNG"
> > N 
> >  #: libeog/eog-file-selection.c:35
> > N msgid "PNM"
> > N msgstr "PNM"
> > N 
> >  #: libeog/eog-file-selection.c:36
> > N msgid "RAS"
> > N msgstr "RAS"
> > N 
> >  #: libeog/eog-file-selection.c:37
> > N msgid "SVG"
> > N msgstr "SVG"
> > N 
> >  #: libeog/eog-file-selection.c:38
> > N msgid "TGA"
> > N msgstr "TGA"
> > N 
> >  #: libeog/eog-file-selection.c:39
> > N msgid "TIFF"
> > N msgstr "TIFF"
> > N 
> >  #: libeog/eog-file-selection.c:40
> > N msgid "XBM"
> > N msgstr "XBM"
> > N 
> >  #: libeog/eog-file-selection.c:41 libeog/eog-file-selection.c:54
> > N msgid "XPM"
> > N msgstr "XPM"
> 
> Skall dessa verkligen vara markerade, eller är det dags för en
> felrapport?

Borde felrapporteras ja. Gjort så nu i
http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=103924.


> >  #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:7
> > N msgid "Print image to the printer"
> > N msgstr "Skriver ut bilden på skrivaren"
> 
> Menar de inte "Skriv ut ..."?

Jag ändrar till "Skriv ut".
Tack ska du ha!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.