eel (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-18 21:52:46

> #. localizers: These strings are part of the strftime
> #. * self-check code and must be changed to match what strtfime
> #. * yields. The first one is "%m/%d/%y, %I:%M %p".
> #.
> #: eel/eel-glib-extensions.c:1128
> msgid "01/01/00, 01:00 AM"
> msgstr "01/01/00, 01:00"

%p blir inget på slutet, det är riktigt, men det blir fortfarande ett
blanktecken efter tiden.

> #. The second one is "%-m/%-d/%-y, %-I:%M %p".
> #: eel/eel-glib-extensions.c:1130
> msgid "1/1/00, 1:00 AM"
> msgstr "1/1/00, 1:00"

När jag provar med "date" blir det bara en nolla för årtalet.  Och
blanktecken igen.

> #. The third one is "%_m/%_d/%_y, %_I:%M %p".
> #: eel/eel-glib-extensions.c:1132
> msgid " 1/ 1/00,  1:00 AM"
> msgstr " 1/ 1/00,  1:00"

Och här får jag blanktecken-noll för årtalet.  Samt ett blanktecken på
slutet förståss.

Sedan kan man kanske ifrågasätta vad syftet med den här testen
egentligen är, och hur pålitlig den är.  Antag att man har
LC_TIME=sv_SE och LC_MESSAGES=en_US eller tvärtom.  Jag undrar om den
fungerar då.  Har du tittat något i koden?  Har du någon kontakt med
författaren?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.