eog (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-19 21:45:54

>  # Swedish messages for eog.
>  # Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
>  # Richard Hult <rhult@hem.passagen.se>, 1999.
>  # Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
>  # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
>  # Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2001.
>  # Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 2001.
>  #
>  # $Id: sv.po,v 1.51 2003/01/06 17:21:34 jens Exp $
>  #

Du har gölmt förlänga copyrighten.

>  #: eog.glade.h:1
> N msgid "By c_olor"
> N msgstr "Med f_ärg"
> N 
>  #: eog.glade.h:2
> N msgid "By check_pattern"
> N msgstr "Med rut_mönster"

>  #: eog.schemas.in.h:4
> N msgid ""
> N "Determines how transparency should be indicated. Valid values are "
> N "CHECK_PATTERN and COLOR. If COLOR is choosen, than the trans_color key "
> N "determines the used color value."
> N msgstr ""
> N "Avgör hur genomskinlighet ska indikeras. Giltiga värden är CHECK_PATTERN och "
> N "COLOR. Om COLOR väljs avgör nyckeln trans_color det färgvärde som används."

Syns nycklarna CHECK_PATTERN och COLOR någonstans, eller är det
hänvisningar till meddelandena ovan? I det senare fallet bör det ju
översättas.

>  #: eog.schemas.in.h:6
> N msgid ""
> N "If the transparency key has the value COLOR, then this key determines the "
> N "color which is used for indicating transparency."
> N msgstr ""
> N "Om genomskinlighetsnyckeln har värdet COLOR avgör denna nyckel den färg som "
> N "används för att indikera genomskinlighet."

Motsvarande.

>  #: libeog/eog-file-selection.c:30
> N msgid "BMP"
> N msgstr "BMP"
> N 
>  #: libeog/eog-file-selection.c:31
> N msgid "GIF"
> N msgstr "GIF"
> N 
>  #: libeog/eog-file-selection.c:32
> N msgid "ICO"
> N msgstr "ICO"
> N 
>  #: libeog/eog-file-selection.c:33 libeog/eog-file-selection.c:48
> N msgid "JPEG"
> N msgstr "JPEG"
> N 
>  #: libeog/eog-file-selection.c:34 libeog/eog-file-selection.c:51
> N msgid "PNG"
> N msgstr "PNG"
> N 
>  #: libeog/eog-file-selection.c:35
> N msgid "PNM"
> N msgstr "PNM"
> N 
>  #: libeog/eog-file-selection.c:36
> N msgid "RAS"
> N msgstr "RAS"
> N 
>  #: libeog/eog-file-selection.c:37
> N msgid "SVG"
> N msgstr "SVG"
> N 
>  #: libeog/eog-file-selection.c:38
> N msgid "TGA"
> N msgstr "TGA"
> N 
>  #: libeog/eog-file-selection.c:39
> N msgid "TIFF"
> N msgstr "TIFF"
> N 
>  #: libeog/eog-file-selection.c:40
> N msgid "XBM"
> N msgstr "XBM"
> N 
>  #: libeog/eog-file-selection.c:41 libeog/eog-file-selection.c:54
> N msgid "XPM"
> N msgstr "XPM"

Skall dessa verkligen vara markerade, eller är det dags för en
felrapport?

>  #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:7
> N msgid "Print image to the printer"
> N msgstr "Skriver ut bilden på skrivaren"

Menar de inte "Skriv ut ..."?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.