Re: gnome-control-center (GNOME2.2)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-01-19 03:25:12

 > > N "This system does not seem to have the XKB extension.  The keyboard "
 > > N "accessibility features will not operate without it."
 > > N msgstr ""
 > > N "Detta system verkar inte ha tillägget XKB. "
 > > N "Tangentbordshjälpmedelsfunktionerna kommer inte att fungera utan
 > >   det."
 > 
 > Förslag: "Funktionerna för tangentbordshjälpmedel fungerar inte
 > utan det."

Mycket bättre, det var ett rent ruskigt ord det där. Dessutom är presens
betydligt bättre här, så jag föredrar din version.

 > > N msgid "_Enable keyboard accessibility features"
 > > N msgstr "_Aktivera tangentbordshjälpmedelsfunktioner"
 > 
 > "Aktivera funktioner för tangentbordshjälpmedel", eller kanske till
 > och med bara "Aktivera tangentbordshjälpmedel".

Jag vill som vanligt ha bestämd form här. "Funktionerna" eller "-hjälpmedlen".

 > >  #~ msgid "Beep when:"
 > >  #~ msgstr "Pip då:"
 > 
 > Eller "Pip när:".

Eller "pip vid:", "pip om:" osv. Svårt att avgöra utan sammanhang!

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.