Re: gdm2 (GNOME2.2)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-01-19 03:09:45

(vad gör du med dina tecken? :)

 > > #~ msgid "Select a file containing Locale information"
 > > #~ msgstr "Välj en fil som innehåller lokalinformation"
 > 
 > Jag tycker ändå det är synd att vi inte skiljer på "Local"
 > och "Locale", men den diskussionen tar vi inte nu. :)

Det gör vi ju:

locale information = lokalinformation
local information = lokal information

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.