Re: Vad är "medical claims clearinghouse"?

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-01-19 03:05:37

 > >     2. You may install C-Kermit without license or fee as a service or
 > >     application on a computer within your company that is accessed by
 > >     customers or clients. This provision would apply, for example, to an
 > >     ISP or a medical claims clearinghouse.
 > > 
 > > Hur översätter man det?  Vad ÄR ett "medical claims clearinghouse"?
 > > Finns det någon svensk motsvarighet, eller skall man försöka hitta på
 > > något helt annat som passar in?
 > 
 > Tja, "medical claim" är ju en sjukdoms- eller skadeanmälan till ett
 > försäkringsbolag - man har ju sådant mest privat i det landet.
 > "clearinghouse" i allmänhet är ju en plats (verklig eller
 > organisatorisk) som tar hand om 'fall', vad ett 'fall' må vara.
 > 
 > Så texten syftar nog på en avdelning som tar emot, hanterar och beslutar
 > om sjukanmälningar från sina försäkringskunder.
 > 
 > "Kontaktavdelning på ett försäkringsbolag" skulle vara ett sätt att
 > översätta. 

Jag röstar för att stryka den delen helt, eftersom det inte finns någon
svensk motsvarighet, och ett exempel som ingen begriper gör knappast
någon nytta.

Dvs. något i den här stilen:

"Denna regel skulle till exempel vara applicerbar på en ISP."

Det räcker!

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.