nano-1.1.99pre1

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-18 22:39:21

>  #: nano.c:668
> N msgid "-p"
> N msgstr "-p"
> N 
>  #: nano.c:668
> N msgid "--preserve"
> N msgstr "--preserve"

Detta ANTYDER att man faktiskt skulle kunna översätta flaggorna. Vet
du om det verkligen går, eller om de bara markerat för mycket?

> N 
>  #: nano.c:668
> N msgid "Preserve XON (^Q) and XOFF (^S) keys"
> N msgstr "Bevara XON (^Q)- och XOFF (^S)-tangenter"
>  
>  
> G msgid " Email: nano@nano-editor.org\tWeb: http://www.nano-editor.org"
> G msgstr " E-post: nano@nano-editor.org\tHemsida: http://www.nano-editor.org"
>  #: nano.c:694
> N msgid " Email: nano@nano-editor.org\tWeb: http://www.nano-editor.org/"
> N msgstr " E-post: nano@nano-editor.org\tHemsida: http://www.nano-editor.org/"
>  
>  
>  # URK! Felrapporterat
>  #: nano.c:773
> N msgid ""
> N "\n"
> N "The -p flag now invokes the Pico \"preserve\" flag. The Pico\n"
> N msgstr ""
> N "\n"
> N "Flaggan -p startar nu Picos \"preserve\"-flagga. Pico\n"
> N 
>  #: nano.c:774
> N msgid "compatibility flag has been removed as nano is now fully Pico\n"
> N msgstr ""
> N "kompatibilitetsflaggan har tagits bort eftersom nano nu är fullständigt "
> N "Pico\n"
> N 
>  #: nano.c:775
> N msgid ""
> N "compatible. Please see the nano FAQ for more info on this change...\n"
> N "\n"
> N msgstr ""
> N "kompatibel. Läs nanos frågor och svar för mer information om denna "
> N "ändring...\n"
> N "\n"

Det bör väl vara bindestreck efter båda Pico som avslutar rader:

... Pico-
kompatibel

respektive

... Pico-
kompatibilitetsflaggan

ompatibilitetsflaggan

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.