Re: nano-1.1.99pre1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-19 00:29:08

lör 2003-01-18 klockan 22.39 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: nano.c:668
> > N msgid "-p"
> > N msgstr "-p"
> > N 
> >   #: nano.c:668
> > N msgid "--preserve"
> > N msgstr "--preserve"
> 
> Detta ANTYDER att man faktiskt skulle kunna översätta flaggorna.  Vet
> du om det verkligen går, eller om de bara markerat för mycket?

Pratade med en av författarna. Han har tagit bort dem nu. De var inte
avsedda för översättning.


> >   # URK! Felrapporterat
> >   #: nano.c:773
> > N msgid ""
> > N "\n"
> > N "The -p flag now invokes the Pico \"preserve\" flag.  The Pico\n"
> > N msgstr ""
> > N "\n"
> > N "Flaggan -p startar nu Picos \"preserve\"-flagga. Pico\n"
> > N 
> >   #: nano.c:774
> > N msgid "compatibility flag has been removed as nano is now fully Pico\n"
> > N msgstr ""
> > N "kompatibilitetsflaggan har tagits bort eftersom nano nu är fullständigt "
> > N "Pico\n"
> > N 
> >   #: nano.c:775
> > N msgid ""
> > N "compatible.  Please see the nano FAQ for more info on this change...\n"
> > N "\n"
> > N msgstr ""
> > N "kompatibel. Läs nanos frågor och svar för mer information om denna "
> > N "ändring...\n"
> > N "\n"
> 
> Det bör väl vara bindestreck efter båda Pico som avslutar rader:
> 
> ... Pico-
> kompatibel
> 
> respektive
> 
> ... Pico-
> kompatibilitetsflaggan

Eftersom det här är extremt trasigt till att börja med så brydde jag mig
inte om att hacka runt det. Meddelandet (eller meddelandena) ska också
tas bort helt, enligt vad jag fick veta från den av författarna jag
pratade med.

Tack för kommentarerna.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.