Re: acme (GNOME2.2) (fwd)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-01-16 12:46:54

 > > #: src/eggcellrendererkeys.c:330 src/eggcellrendererkeys.c:564
 > > msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
 > > msgstr "Ange en ny snabbtangent, eller tryck Bak=E5tsteg f=F6r att
 > >  t=F6mma"
 > 
 > Jag blev fundersam över "Bakåtsteg" som jag tyckte såg lite underligt ut,
 > och ser nu att "backsteg" är den översättning som anmodas i TP-ordlistan.

Jepp, och inte ska det vara versal heller.

 > Dessutom är jag som vanligt missnöjd med "Töm"/"Tömma" som översättning av
 > 'clear'. Föreslår "Nollställa" i det här fallet.

Då infinner sig den filosofiska frågan: kan man verkligen nollställa något som
inte är ett tal? :)

Ett alternativ i detta sammanhang vore "rensa".

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.