procman (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 01:56:31

HÀr Àr de 139 meddelandena i procman. Ta gÀrna en titt.

Filen finns Àven pÄ
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/procman.HEAD.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for procman.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.16 2002/06/04 23:52:49 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: procman\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-01-27 01:44+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-01-27 01:44+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:14+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-06-05 01:54+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
G msgid "Process Manager"
G msgstr "Processhanterare"
 #: src/callbacks.c:132
N msgid "translator_credits"
N msgstr ""
N "Christian Rose\n"
N "Skicka synpunkter pÄ översÀttningen till sv@li.org"
 
 
 #: src/procactions.c:67
 #, c-format
 msgid ""
 "Process Name : %s \n"
 "\n"
 "You do not have permission to change the priority of this process. You can "
 "enter the root password to gain the necessary permission."
 msgstr ""
 "Processnamn: %s\n"
 "\n"
G "Du har inte rÀttighet att Àndra prioritet pÄ denna process. Du kan ange root-"
G "lösenordet för att fÄ nödvÀndig rÀttighet."
N "Du har inte rÀttighet att Àndra prioritet pÄ denna process. Du kan ange "
N "rootlösenordet för att fÄ nödvÀndig rÀttighet."
 
 #: src/procactions.c:74
 #, c-format
 msgid ""
 "Process Name : %s \n"
 "\n"
 "You must be root to renice a process lower than 0. You can enter the root "
 "password to gain the necessary permission."
 msgstr ""
 "Processnamn: %s\n"
 "\n"
 "Du mÄste vara root för att kunna Àndra nice-vÀrde pÄ en process till lÀgre "
G "Àn 0. Du kan ange root-lösenordet för att fÄ nödvÀndig rÀttighet."
N "Àn 0. Du kan ange rootlösenordet för att fÄ nödvÀndig rÀttighet."
 
 #: src/procactions.c:126
 #, c-format
 msgid ""
 "Process Name : %s \n"
 "\n"
 "You do not have permission to end this process. You can enter the root "
 "password to gain the necessary permission."
 msgstr ""
 "Processnamn: %s\n"
 "\n"
G "Du har inte rÀttighet att avsluta denna process. Du kan ange root-lösenordet "
N "Du har inte rÀttighet att avsluta denna process. Du kan ange rootlösenordet "
 "för att fÄ nödvÀndig rÀttighet."
 
 
 #: src/procdialogs.c:752
 msgid "Root Password :"
G msgstr "root-lösenord:"
N msgstr "rootlösenord:"

# Swedish messages for procman.
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.16 2002/06/04 23:52:49 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: procman\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-05 01:54+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: gnome-system-monitor.desktop.in.h:1 src/callbacks.c:146 src/interface.c:476
msgid "System Monitor"
msgstr "Systemövervakare"

#: gnome-system-monitor.desktop.in.h:2
msgid "View current processes and monitor system state"
msgstr "Visa aktuella processer och övervaka systemtillstÄndet"

#: src/callbacks.c:123
msgid "Kevin Vandersloot (kfv101@psu.edu)"
msgstr "Kevin Vandersloot (kfv101@psu.edu)"

#: src/callbacks.c:124
msgid "Erik Johnsson (zaphod@linux.nu) - icon support"
msgstr "Erik Johnsson (zaphod@linux.nu) - stöd för ikoner"

#: src/callbacks.c:132
msgid "translator_credits"
msgstr ""
"Christian Rose\n"
"Skicka synpunkter pÄ översÀttningen till sv@li.org"

#: src/callbacks.c:147
msgid "(C) 2001 Kevin Vandersloot"
msgstr "© 2001 Kevin Vandersloot"

#: src/callbacks.c:148
msgid "Simple process viewer using libgtop"
msgstr "Enkel processvisare som anvÀnder libgtop"

#: src/defaulttable.h:8
msgid "X window system"
msgstr "X Window-systemet"

#: src/defaulttable.h:9
msgid "bourne again shell"
msgstr "bash"

#: src/defaulttable.h:10
msgid "Gnome-Session"
msgstr "Gnome-Session"

#: src/favorites.c:343
msgid "No processes are currently hidden."
msgstr "Inga processer Àr dolda för tillfÀllet."

#: src/favorites.c:361
msgid "Manage Hidden Processes"
msgstr "Hantera dolda processer"

#: src/favorites.c:372
msgid ""
"These are the processes you have chosen to hide. You can reshow a process by "
"removing it from this list."
msgstr ""
"Detta Àr processer som du har valt att dölja. Du kan visa en process igen "
"genom att ta bort den frÄn denna lista."

#: src/favorites.c:376
msgid "Hidden Processes"
msgstr "Dolda processer"

#: src/favorites.c:389
msgid "_Remove From List"
msgstr "_Ta bort frÄn listan"

#: src/infoview.c:58
msgid "Process Info"
msgstr "Processinformation"

#: src/infoview.c:65
msgid "Command : "
msgstr "Kommando: "

#: src/infoview.c:69
msgid "Status : "
msgstr "Status: "

#: src/infoview.c:73
msgid "Priority : "
msgstr "Prioritet: "

#: src/infoview.c:92
msgid "Memory Usage"
msgstr "MinnesanvÀndning"

#: src/infoview.c:100
msgid "Total : "
msgstr "Totalt: "

#: src/infoview.c:104
msgid "RSS : "
msgstr "RSS: "

#: src/infoview.c:108
msgid "Shared : "
msgstr "Delat: "

#: src/infoview.c:156
#, c-format
msgid "Very High ( Nice %d )"
msgstr "Mycket hög (nice-vÀrde %d)"

#: src/infoview.c:158
#, c-format
msgid "High ( Nice %d )"
msgstr "Hög (nice-vÀrde %d)"

#: src/infoview.c:160
#, c-format
msgid "Normal ( Nice %d )"
msgstr "Normal (nice-vÀrde %d)"

#: src/infoview.c:162
#, c-format
msgid "Low ( Nice %d )"
msgstr "LÄg (nice-vÀrde %d)"

#: src/infoview.c:164
#, c-format
msgid "Very Low ( Nice %d )"
msgstr "Mycket lÄg (nice-vÀrde %d)"

#: src/interface.c:53
msgid "_Change Priority..."
msgstr "_Ändra prioritet..."

#: src/interface.c:53 src/interface.c:133
msgid "Change the importance (nice value) of a process"
msgstr "Ändra viktigheten (bice-vĂ€rdet) hos en process"

#: src/interface.c:58 src/procdialogs.c:96
msgid "_Hide Process"
msgstr "_Dölj process"

#: src/interface.c:58 src/interface.c:144
msgid "Hide a process"
msgstr "Dölj en process"

#: src/interface.c:64 src/interface.c:240
msgid "End _Process"
msgstr "Avsluta _process"

#: src/interface.c:64
msgid "Force a process to finish."
msgstr "Tvinga en process att avsluta."

#: src/interface.c:69 src/procdialogs.c:146 src/procdialogs.c:724
msgid "_Kill Process"
msgstr "D_öda process"

#: src/interface.c:69
msgid "Force a process to finish now."
msgstr "Tvinga en process att avsluta nu."

#: src/interface.c:75
msgid "_Hidden Processes"
msgstr "_Dolda processer"

#: src/interface.c:76
msgid "View and edit your list of hidden processes"
msgstr "Visa och redigera din lista över dolda processer"

#: src/interface.c:87
msgid "_Memory Maps"
msgstr "_Minneskartor"

#: src/interface.c:87 src/interface.c:138
msgid "View the memory maps associated with a process"
msgstr "Visa minneskartorna som Àr associerade med en process"

#: src/interface.c:113
msgid "All Processes"
msgstr "Alla processer"

#: src/interface.c:113
msgid "View processes being run by all users"
msgstr "VIsa processer som körs av alla anvÀndare"

#: src/interface.c:118
msgid "My Processes"
msgstr "Mina processer"

#: src/interface.c:118
msgid "View processes being run by you"
msgstr "Visa processer som körs av dig"

#: src/interface.c:123
msgid "Active Processes"
msgstr "Aktiva processer"

#: src/interface.c:123
msgid "View only active processes"
msgstr "Visa endast aktiva processer"

#: src/interface.c:133
msgid "Change Priority ..."
msgstr "Ändra prioritet..."

#: src/interface.c:138 src/memmaps.c:257
msgid "Memory Maps"
msgstr "Minneskartor"

#: src/interface.c:144 src/procdialogs.c:82
msgid "Hide Process"
msgstr "Dölj process"

#: src/interface.c:150 src/procdialogs.c:149 src/procdialogs.c:727
msgid "End Process"
msgstr "Avsluta process"

#: src/interface.c:150
msgid "Force a process to finish"
msgstr "Tvinga en process att avsluta"

#: src/interface.c:155 src/procdialogs.c:145 src/procdialogs.c:723
msgid "Kill Process"
msgstr "Döda process"

#: src/interface.c:155
msgid "Force a process to finish now"
msgstr "Tvinga en process att avsluta nu"

#: src/interface.c:162
msgid "More _Info >>"
msgstr "Mer _information >>"

#: src/interface.c:163
msgid "<< Less _Info"
msgstr "<< Mindre _information"

#: src/interface.c:198
msgid "Sea_rch :"
msgstr "S_ök:"

#: src/interface.c:218
msgid "Vie_w"
msgstr "_Visa"

#: src/interface.c:248
msgid "More _Info"
msgstr "Mer _information"

#: src/interface.c:284
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: src/interface.c:285
msgid "Directory"
msgstr "Katalog"

#: src/interface.c:286
msgid "Used Space"
msgstr "AnvÀnt utrymme"

#: src/interface.c:287
msgid "Total Space"
msgstr "Totalt utrymme"

#: src/interface.c:300
#, no-c-format
msgid "% CPU Usage History"
msgstr "Historik över % CPU-anvÀndning"

#: src/interface.c:306
#, no-c-format
msgid "% Memory / Swap Usage History"
msgstr "Historik över % minnes-/vÀxlingsutrymmesanvÀndning"

#: src/interface.c:327
msgid "CPU Used :"
msgstr "AnvÀnd CPU:"

#: src/interface.c:356 src/proctable.c:128
msgid "Memory"
msgstr "Minne"

#: src/interface.c:361 src/interface.c:397
msgid "Used :"
msgstr "AnvÀnt:"

#: src/interface.c:372 src/interface.c:408
msgid "Total :"
msgstr "Totalt:"

#: src/interface.c:392
msgid "Swap"
msgstr "VĂ€xling"

#: src/interface.c:422 src/procdialogs.c:657
msgid "Devices"
msgstr "Enheter"

#: src/interface.c:489 src/procdialogs.c:529
msgid "Process _Listing"
msgstr "Process_lista"

#: src/interface.c:495 src/procdialogs.c:592
msgid "System _Monitor"
msgstr "System_övervakare"

#: src/interface.c:549
msgid "Application Manager"
msgstr "Programhanterare"

#: src/interface.c:559
msgid "Running Applications"
msgstr "Körande program"

#: src/interface.c:578
msgid "_Close Application"
msgstr "S_tÀng program"

#: src/memmaps.c:191
msgid "Filename"
msgstr "Filnamn"

#: src/memmaps.c:191
msgid "VM Start"
msgstr "VM-start"

#: src/memmaps.c:191
msgid "VM End"
msgstr "VM-slut"

#: src/memmaps.c:192
msgid "Flags"
msgstr "Flaggor"

#: src/memmaps.c:192
msgid "VM offset"
msgstr "VM-offset"

#: src/memmaps.c:192
msgid "Device"
msgstr "Enhet"

#: src/memmaps.c:192
msgid "Inode"
msgstr "Inod"

#: src/memmaps.c:272
msgid "Process Name :"
msgstr "Processnamn:"

#: src/procactions.c:54
msgid "No such process."
msgstr "Det finns ingen sÄdan process."

#: src/procactions.c:67
#, c-format
msgid ""
"Process Name : %s \n"
"\n"
"You do not have permission to change the priority of this process. You can "
"enter the root password to gain the necessary permission."
msgstr ""
"Processnamn: %s\n"
"\n"
"Du har inte rÀttighet att Àndra prioritet pÄ denna process. Du kan ange "
"rootlösenordet för att fÄ nödvÀndig rÀttighet."

#: src/procactions.c:74
#, c-format
msgid ""
"Process Name : %s \n"
"\n"
"You must be root to renice a process lower than 0. You can enter the root "
"password to gain the necessary permission."
msgstr ""
"Processnamn: %s\n"
"\n"
"Du mÄste vara root för att kunna Àndra nice-vÀrde pÄ en process till lÀgre "
"Àn 0. Du kan ange rootlösenordet för att fÄ nödvÀndig rÀttighet."

#: src/procactions.c:126
#, c-format
msgid ""
"Process Name : %s \n"
"\n"
"You do not have permission to end this process. You can enter the root "
"password to gain the necessary permission."
msgstr ""
"Processnamn: %s\n"
"\n"
"Du har inte rÀttighet att avsluta denna process. Du kan ange rootlösenordet "
"för att fÄ nödvÀndig rÀttighet."

#: src/procactions.c:145
msgid "An error occured while killing the process."
msgstr "Ett fel uppstod vid dödande av process."

#: src/procdialogs.c:73
msgid ""
"Are you sure you want to hide this process?\n"
"(Choose 'Hidden Processes' in the Settings menu to reshow)"
msgstr ""
"Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill dölja denna process?\n"
"(VÀlj \"Dolda processer\" i instÀllningsmenyn för att visa den igen)"

#: src/procdialogs.c:91 src/procdialogs.c:169
msgid "Show this dialog next time."
msgstr "Visa denna dialog nÀsta gÄng."

#: src/procdialogs.c:150 src/procdialogs.c:728
msgid "_End Process"
msgstr "_Avsluta process"

#: src/procdialogs.c:157
msgid "Unsaved data will be lost."
msgstr "Osparad data kommer att förloras."

#: src/procdialogs.c:192
msgid "( Very High Priority )"
msgstr "(Mycket hög prioritet)"

#: src/procdialogs.c:194
msgid "( High Priority )"
msgstr "(Hög prioritet)"

#: src/procdialogs.c:196
msgid "( Normal Priority )"
msgstr "(Normal prioritet)"

#: src/procdialogs.c:198
msgid "( Low Priority )"
msgstr "(LĂ„g prioritet)"

#: src/procdialogs.c:200
msgid "( Very Low Priority)"
msgstr "(Mycket lÄg prioritet)"

#: src/procdialogs.c:243
msgid ""
"The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
"corresponds to a higher priority."
msgstr ""
"Prioriteten hos en process ges av dess nice-vÀrde. Ett lÀgre nice-vÀrde "
"motsvarar en högre prioritet."

#: src/procdialogs.c:251 src/procdialogs.c:732
msgid "Change Priority"
msgstr "Ändra prioritet"

#: src/procdialogs.c:254 src/procdialogs.c:733
msgid "Change _Priority"
msgstr "Ändra _prioritet"

#: src/procdialogs.c:273
msgid "Nice Value :"
msgstr "Nice-vÀrde:"

#: src/procdialogs.c:472
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

#: src/procdialogs.c:516
msgid "Preferences"
msgstr "InstÀllningar"

#: src/procdialogs.c:540
msgid "Update Interval ( seconds ) :"
msgstr "Uppdateringsintervall (sekunder):"

#: src/procdialogs.c:550 src/procdialogs.c:616
msgid "_Set"
msgstr "_StÀll in"

#: src/procdialogs.c:556
msgid "Show Process Dependencies"
msgstr "Visa processberoenden"

#: src/procdialogs.c:563
msgid "Show Threads"
msgstr "Visa trÄdar"

#: src/procdialogs.c:570
msgid "Show warning dialog when ending or killing processes"
msgstr "Visa varningsdialog dÄ en process avslutas eller dödas"

#: src/procdialogs.c:577
msgid "Show warning dialog when hiding processes"
msgstr "Visa varningsdialog dÄ processer döljs"

#: src/procdialogs.c:586
msgid "Process _Fields"
msgstr "Process_fÀlt"

#: src/procdialogs.c:596
msgid "Graphs"
msgstr "Grafer"

#: src/procdialogs.c:605 src/procdialogs.c:663
msgid "Update Speed ( seconds ) :"
msgstr "Uppdateringshastighet (sekunder):"

#: src/procdialogs.c:625
msgid "Background Color :"
msgstr "BakgrundsfÀrg:"

#: src/procdialogs.c:641
msgid "Grid Color :"
msgstr "RutnÀtsfÀrg:"

#: src/procdialogs.c:676
msgid "Se_t"
msgstr "St_Ă€ll in"

#: src/procdialogs.c:752
msgid "Root Password :"
msgstr "rootlösenord:"

#: src/procdialogs.c:797
msgid "Wrong Password."
msgstr "Fel lösenord."

#: src/procman.c:46
msgid "show simple dialog to end processes and logout"
msgstr "visa enkel dialog för att avsluta processer och logga ut"

#: src/proctable.c:126
msgid "Process Name"
msgstr "Processnamn"

#: src/proctable.c:126
msgid "Arguments"
msgstr "Argument"

#: src/proctable.c:127
msgid "User"
msgstr "AnvÀndare"

#: src/proctable.c:127
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: src/proctable.c:128
msgid "VM Size"
msgstr "VM-storlek"

#: src/proctable.c:128
msgid "Resident Memory"
msgstr "BestÀndigt minne"

#: src/proctable.c:129
msgid "Shared Memory"
msgstr "Delat minne"

#: src/proctable.c:129
msgid "RSS Memory"
msgstr "RSS-minne"

#: src/proctable.c:131
#, no-c-format
msgid "% CPU"
msgstr "% CPU"

#: src/proctable.c:132
msgid "Nice"
msgstr "Nice"

#: src/proctable.c:132
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: src/proctable.c:272
msgid "Running"
msgstr "Kör"

#: src/proctable.c:278
msgid "Stopped"
msgstr "Stoppad"

#: src/proctable.c:283
msgid "Sleeping"
msgstr "Sover"

#: src/proctable.c:412
msgid " (thread)"
msgstr " (trÄd)"

#: src/proctable.c:938
#, c-format
msgid "%s could not be found."
msgstr "%s kunde inte hittas."

#: src/util.c:194
#, c-format
msgid "%d bytes"
msgstr "%d byte"

#: src/util.c:197
#, c-format
msgid "%d K"
msgstr "%d kB"

#: src/util.c:201
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"

#: src/util.c:203
#, c-format
msgid "%.0f MB"
msgstr "%.0f MB"

#: src/util.c:206
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"

#~ msgid "Process Manager"
#~ msgstr "Processhanterare"

#~ msgid "Procman System Monitor"
#~ msgstr "Systemövervakaren Procman"

#~ msgid "(C) 2001, 2002 Kevin Vandersloot"
#~ msgstr "© 2001, 2002 Kevin Vandersloot"

#~ msgid "(C) 2002 Kevin Vandersloot"
#~ msgstr "© 2002 Kevin Vandersloot"

#~ msgid "Galeon Web Browser"
#~ msgstr "WebblÀsaren Galeon"

#~ msgid "Sawfish Window Manager"
#~ msgstr "Fönsterhanteraren Sawfish"

#~ msgid "..."
#~ msgstr "..."

#~ msgid "Add to favorites"
#~ msgstr "LĂ€gg till i favoriter"

#~ msgid "F_avorites"
#~ msgstr "F_avoriter"

#~ msgid "Running Processes"
#~ msgstr "Körande processer"

#~ msgid "%.0f GB"
#~ msgstr "%.0f GB"

#~ msgid ""
#~ "Procman could not find the e-tree spec file.\n"
#~ "There should be a file called memmaps.etspec in\n"
#~ msgstr ""
#~ "Procman kunde inte hitta e-tree-specfilen.\n"
#~ "Det bör finnas en fil som heter memmaps.etspec i\n"

#~ msgid "Show Application Names"
#~ msgstr "Visa programnamn"

#~ msgid ""
#~ "Procman could not find the e-tree spec file.\n"
#~ "There should be a file called simple.etspec in\n"
#~ msgstr ""
#~ "Procman kunde inte hitta e-tree-specfilen.\n"
#~ "Det bör finnas en fil som heter simple.etspec i\n"

#~ msgid ""
#~ "Procman could not find the e-tree spec file.\n"
#~ "There should be a file called proctable.etspec in\n"
#~ msgstr ""
#~ "Procman kunde inte hitta e-tree-specfilen.\n"
#~ "Det bör finnas en fil som heter proctable.etspec i\n"

#~ msgid " "
#~ msgstr " "

#~ msgid "Application Name"
#~ msgstr "Programnamn"

#~ msgid "%.2f MB"
#~ msgstr "%.2f MB"

#~ msgid "About This Process"
#~ msgstr "Om denna process"

#~ msgid "Free Space"
#~ msgstr "Ledigt utrymme"

#~ msgid "Memory Used / Total :"
#~ msgstr "AnvÀnt minne / Totalt:"

#~ msgid "Swap Used / Total :"
#~ msgstr "AnvÀnt vÀxlingsminne / Totalt:"

#~ msgid "Disks"
#~ msgstr "Diskar"

#~ msgid ""
#~ "This action will block a process from being displayed. \n"
#~ " To reshow a process choose Hidden Processes in the Edit menu"
#~ msgstr ""
#~ "Denna ÄtgÀrd kommer att hindra en process frÄn att visas.\n"
#~ " För att visa en process igen vÀljer du Dolda processer i Redigera-menyn"

#~ msgid "General"
#~ msgstr "AllmÀnt"

#~ msgid "Advanced"
#~ msgstr "Avancerat"

#~ msgid "No more instances of %s could be found."
#~ msgstr "Inga fler instanser av %s kunde hittas."

#~ msgid "Hidden _Processes..."
#~ msgstr "Dolda _processer..."

#~ msgid "_Memory Maps..."
#~ msgstr "_Minneskartor..."

#~ msgid "Favorites"
#~ msgstr "Favoriter"

#~ msgid "Memory Maps ..."
#~ msgstr "Minneskartor..."

#~ msgid "You do not have permission to change the priority of this process."
#~ msgstr "Du har inte rÀttighet att Àndra prioriteten pÄ denna process."

#~ msgid "You must be root to renice a process lower than 0."
#~ msgstr ""
#~ "Du mÄste vara root för att kunna Àndra nice-vÀrdet lÀgre Àn 0 pÄ en "
#~ "process."

#~ msgid "Nice Value"
#~ msgstr "Nice-vÀrde"

#~ msgid "Renice"
#~ msgstr "Ändra nice-vĂ€rde"

#~ msgid ""
#~ "Never Show Icons or Application Names \n"
#~ " ( faster startup time )"
#~ msgstr ""
#~ "Visa aldrig ikoner eller programnamn\n"
#~ " (snabbare uppstartstid)"

#~ msgid "Please enter the superuser (root) password."
#~ msgstr "Ange superanvÀndarens (roots) lösenord."

#~ msgid "Renice..."
#~ msgstr "Ändra nice-vĂ€rde..."

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Avbryt"

#~ msgid "The nice value is the priority"
#~ msgstr "Nice-vÀrdet Àr prioriteten"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.