gnome-vfs (GNOME2.2)

FŲrfattare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 01:18:41

Här är de 66 meddelandena i gnome-vfs. Ta gärna en titt.

Filen finns även på
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/gnome-vfs.HEAD.sv.po.


Christian # Swedish messages for gnome-vfs.
 # Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000, 2001.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.50 2003/01/06 09:36:39 alexl Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-vfs\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-06-12 00:32-0700\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-02-25 00:42+0100\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:10+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-12-19 09:25+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #. GNOME_VFS_ERROR_NO_MASTER_BROWSER
 #: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:76
N msgid "Could not find master browser"
N msgstr "Kunde inte hitta huvudbläddrare"
N 
 #: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:170
 
 #: libgnomevfs/gnome-vfs-utils.c:1109
N msgid " (invalid Unicode)"
N msgstr " (ogiltig Unicode)"
N 
 #: modules/file-method.c:382
 #, c-format

# Swedish messages for gnome-vfs.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000, 2001.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.50 2003/01/06 09:36:39 alexl Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-vfs\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-19 09:25+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-configuration.c:223
#, c-format
msgid "%s:%d contains NUL characters."
msgstr "%s:%d innehåller NUL-tecken."

#: libgnomevfs/gnome-vfs-configuration.c:240
#, c-format
msgid "%s:%d contains no method name."
msgstr "%s:%d innehåller inget metodnamn."

#: libgnomevfs/gnome-vfs-configuration.c:269
#, c-format
msgid "%s:%d contains no module name."
msgstr "%s:%d innehåller inget modulnamn."

#: libgnomevfs/gnome-vfs-configuration.c:322
#, c-format
msgid "Configuration file `%s' was not found: %s"
msgstr "Konfigurationsfilen \"%s\" hittades inte: %s"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-job.c:731
#, c-format
msgid "Unknown op type %u"
msgstr "Okänd operandtyp %u"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-job.c:1020 libgnomevfs/gnome-vfs-job.c:1165
#, c-format
msgid "Cannot create pipe for open GIOChannel: %s"
msgstr "Kan inte skapa rör till öppen GIOChannel: %s"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-job.c:1655
#, c-format
msgid "Unknown job kind %u"
msgstr "Okänd jobbtyp %u"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-job.c:1688
msgid "Operation stopped"
msgstr "Operationen stoppad"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-parse-ls.c:652
#, c-format
msgid "Could not parse: %s"
msgstr "Kunde inte tolka: %s"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-parse-ls.c:654
msgid "More parsing errors will be ignored."
msgstr "Fler tolkningsfel kommer att ignoreras."

#. GNOME_VFS_OK
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:35
msgid "No error"
msgstr "Inget fel"

#. GNOME_VFS_ERROR_NOT_FOUND
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:36
msgid "File not found"
msgstr "Filen kunde inte hittas"

#. GNOME_VFS_ERROR_GENERIC
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:37
msgid "Generic error"
msgstr "Allmänt fel"

#. GNOME_VFS_ERROR_INTERNAL
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:38
msgid "Internal error"
msgstr "Internt fel"

#. GNOME_VFS_ERROR_BAD_PARAMETERS
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:39
msgid "Invalid parameters"
msgstr "Ogiltiga parametrar"

#. GNOME_VFS_ERROR_NOT_SUPPORTED
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:40
msgid "Unsupported operation"
msgstr "Operationen stöds inte"

#. GNOME_VFS_ERROR_IO
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:41
msgid "I/O error"
msgstr "I/O-fel"

#. GNOME_VFS_ERROR_CORRUPTED_DATA
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:42
msgid "Data corrupted"
msgstr "Korrupt data"

#. GNOME_VFS_ERROR_WRONG_FORMAT
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:43
msgid "Format not valid"
msgstr "Ogiltigt format"

#. GNOME_VFS_ERROR_BAD_FILE
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:44
msgid "Bad file handle"
msgstr "Felaktigt filhandtag"

#. GNOME_VFS_ERROR_TOO_BIG
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:45
msgid "File too big"
msgstr "Filen är för stor"

#. GNOME_VFS_ERROR_NO_SPACE
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:46
msgid "No space left on device"
msgstr "Ingen plats kvar på enheten"

#. GNOME_VFS_ERROR_READ_ONLY
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:47
msgid "Read-only file system"
msgstr "Filsystemet är skrivskyddat"

#. GNOME_VFS_ERROR_INVALID_URI
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:48
msgid "Invalid URI"
msgstr "Ogiltig URI"

#. GNOME_VFS_ERROR_NOT_OPEN
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:49
msgid "File not open"
msgstr "Filen är inte öppen"

#. GNOME_VFS_ERROR_INVALID_OPEN_MODE
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:50
msgid "Open mode not valid"
msgstr "Ogiltigt öppningsläge"

#. GNOME_VFS_ERROR_ACCESS_DENIED
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:51
msgid "Access denied"
msgstr "√Ötkomst nekad"

#. GNOME_VFS_ERROR_TOO_MANY_OPEN_FILES
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:52
msgid "Too many open files"
msgstr "För många öppna filer"

#. GNOME_VFS_ERROR_EOF
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:53
msgid "End of file"
msgstr "Slut på filen"

#. GNOME_VFS_ERROR_NOT_A_DIRECTORY
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:54
msgid "Not a directory"
msgstr "Inte en katalog"

#. GNOME_VFS_ERROR_IN_PROGRESS
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:55
msgid "Operation in progress"
msgstr "Operationen pågår"

#. GNOME_VFS_ERROR_INTERRUPTED
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:56
msgid "Operation interrupted"
msgstr "Operationen avbruten"

#. GNOME_VFS_ERROR_FILE_EXISTS
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:57
msgid "File exists"
msgstr "Filen finns"

#. GNOME_VFS_ERROR_LOOP
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:58
msgid "Looping links encountered"
msgstr "Slinga i länkar påträffad"

#. GNOME_VFS_ERROR_NOT_PERMITTED
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:59
msgid "Operation not permitted"
msgstr "Operationen är inte tillåten"

#. GNOME_VFS_ERROR_IS_DIRECTORY
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:60
msgid "Is a directory"
msgstr "√Ąr en katalog"

#. GNOME_VFS_ERROR_NO_MEMMORY
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:61
msgid "Not enough memory"
msgstr "Inte tillräckligt med minne"

#. GNOME_VFS_ERROR_HOST_NOT_FOUND
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:62
msgid "Host not found"
msgstr "Värddatorn kunde inte hittas"

#. GNOME_VFS_ERROR_INVALID_HOST_NAME
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:63
msgid "Host name not valid"
msgstr "Värddatornamnet är inte giltigt"

#. GNOME_VFS_ERROR_HOST_HAS_NO_ADDRESS
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:64
msgid "Host has no address"
msgstr "Värddatorn har ingen adress"

#. GNOME_VFS_ERROR_LOGIN_FAILED
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:65
msgid "Login failed"
msgstr "Inloggning misslyckades"

#. GNOME_VFS_ERROR_CANCELLED
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:66
msgid "Operation cancelled"
msgstr "Operationen avbröts"

#. GNOME_VFS_ERROR_DIRECTORY_BUSY
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:67
msgid "Directory busy"
msgstr "Katalogen är upptagen"

#. GNOME_VFS_ERROR_DIRECTORY_NOT_EMPTY
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:68
msgid "Directory not empty"
msgstr "Katalogen är inte tom"

#. GNOME_VFS_ERROR_TOO_MANY_LINKS
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:69
msgid "Too many links"
msgstr "För många länkar"

#. GNOME_VFS_ERROR_READ_ONLY_FILE_SYSTEM
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:70
msgid "Read only file system"
msgstr "Skrivskyddat filsystem"

#. GNOME_VFS_ERROR_NOT_SAME_FILE_SYSTEM
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:71
msgid "Not on the same file system"
msgstr "Inte på samma filsystem"

#. GNOME_VFS_ERROR_NAME_TOO_LONG
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:72
msgid "Name too long"
msgstr "Namnet är för långt"

#. GNOME_VFS_ERROR_SERVICE_NOT_AVAILABLE
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:73
msgid "Service not available"
msgstr "Tjänsten är inte tillgänglig"

#. GNOME_VFS_ERROR_SERVICE_OBSOLETE
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:74
msgid "Request obsoletes service's data"
msgstr "Begäran föråldrar tjänstens data"

#. GNOME_VFS_ERROR_PROTOCOL_ERROR
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:75
msgid "Protocol error"
msgstr "Protokollfel"

#. GNOME_VFS_ERROR_NO_MASTER_BROWSER
#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:76
msgid "Could not find master browser"
msgstr "Kunde inte hitta huvudbläddrare"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:170
msgid "Unknown error"
msgstr "Okänt fel"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-utils.c:83
msgid "1 byte"
msgstr "1 byte"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-utils.c:85
#, c-format
msgid "%u bytes"
msgstr "%u byte"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-utils.c:92
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f kB"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-utils.c:96
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-utils.c:100
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"

#: libgnomevfs/gnome-vfs-utils.c:1109
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (ogiltig Unicode)"

#: modules/file-method.c:382
#, c-format
msgid "Unknown GnomeVFSSeekPosition %d"
msgstr "Okänd GnomeVFSSeekPosition %d"

#. FIXME: we probably shouldn't use printf to output the message
#: modules/test-method.c:590
#, c-format
msgid "Didn't find a valid settings file at %s\n"
msgstr "Hittade ingen giltig inställningsfil vid %s\n"

#: modules/test-method.c:592
#, c-format
msgid "Use the %s environment variable to specify a different location.\n"
msgstr "Använd miljövariabeln %s för att ange en annan plats.\n"

#: monikers/GNOME_VFS_Moniker_std.server.in.in.h:1
msgid "Standard Moniker factory"
msgstr "Standardmonikerfabrik"

#: monikers/GNOME_VFS_Moniker_std.server.in.in.h:2
msgid "file MonikerExtender"
msgstr "MonikerExtender-fil"

#: monikers/GNOME_VFS_Moniker_std.server.in.in.h:3
msgid "generic Gnome VFS moniker"
msgstr "allmän Gnome VFS-moniker"

#: monikers/GNOME_VFS_Moniker_std.server.in.in.h:4
msgid "generic file moniker"
msgstr "Allmän filmoniker"

#~ msgid "%u size"
#~ msgstr "%u storlek"

#~ msgid "%u byte"
#~ msgstr "%u byte"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.