Re: Trippelpunkt var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-01-07 17:03:42

 >  >> "misslyckades ..."
 > 
 >  >Jag ogillar skarpt blanksteg innan trippelpunkt. Gäller på fler
 >  >ställen.

 > Jag har för mig att trippelpunkt SKA ha mellanslag först enligt 
 > språknämndens skrivregler. Men jag har missat det på några ställen!

Jag håller med Christian: det ser förskräckligt ut med mellanslag före ett
skiljetecken.

Svenska språknämnden kan, som vanligt, slänga sig i väggen. "Tjugohundra" -
bah!

Det heter förresten ellips, inte trippelpunkt. Trippelpunkt är det tillstånd
där ett ämnes tre faser förekommer i jämvikt. Vattens trippelpunkt är t.ex.
273,16K/611Pa.

Ellips kommer från grekiskan och betyder utelämna.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.