Genus för ID

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-16 13:05:03

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Jag såg just en löpsedelsannons på tunnelbanan:
"Mitt ex blev Psycho"

ex syftar tydligen på ex-man eller ex-make, så enligt mitt gammaldags (?) 
sätt att se borde det heta "min ex".

Kanske har språket förändrats? Man behöver inte längre veta huvudordet 
eller vad en förkortning står för, utan genus avgörs istället av förkortningen?
ett X?

Det liknar engelskan: a key > an RSA-key

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9/cObV+WjFXkFqqkRAlC+AKD/tblKFr/paiW7wei27fe1YPF4hgCgo6SG
wgeF6EnwOWeGYPhUs+s7IGA=
=2rYx
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.