Re: Re: Reviderad översä ttning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-16 10:30:27

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 14:29 2002-12-13 +0100, you wrote:
 >Patrik Wallstrom writes:
 >> On Fri, 13 Dec 2002, Göran Uddeborg wrote:
 >>
 >> > > Jag anser att "lösenord" har övergått till idiom och inte längre kan
 >anses
 >> > > vara begränsat till ett enda ord.
 >> >
 >> > Jag anser du har fel.
 >>
 >> Google får argumentera lite:
 >>
 >> Lösenfras: 33 träffar
 >> Lösenord: 319000 träffar
 >
 >Jag förstår inte riktigt vad det har med saken att göra.
 >
 >Skulle det säga något om betydelsen av "lösenord" skulle ha vidgats i
 >allmänt medvetande?  Att ordet skulle betraktas som ett idiom och inte
 >längre bara betyda ett ord?
 >
 >Vad jag hävdade var ju att ordet "lösenord" uppfattas som en kort sak,
 >något som är ett ord, eller kanske en slumpvis kombination av tecken
 >av samma storleksordning som ett ord.  Tomas hävdar motsatsen.  Jag
 >kan inte se att frekvenserna av de båda orden säger något om det.
 >
 >Engelskans "password" är säkert mycket vanligare än "passphrase"
 >också, men det säger väl inte att de betyder samma sak?

Instämmer, "passphrase" är något annat än "password"!

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9/Z25V+WjFXkFqqkRAlkKAJ4+b9cAJ126ScgYYj6BAGKWDU12LACfVe2A
Wp8t613AM6saGbgtGIhU59s=
=UanZ
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.