Re: Re: Reviderad översä ttning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-16 10:29:13

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 14:20 2002-12-13 +0100, you wrote:
 >On Fri, 13 Dec 2002, Göran Uddeborg wrote:
 >
 >> > Jag anser att "lösenord" har övergått till idiom och inte längre kan 
anses
 >> > vara begränsat till ett enda ord.
 >>
 >> Jag anser du har fel.
 >
 >Google får argumentera lite:
 >
 >Lösenfras: 33 träffar
 >Lösenord: 319000 träffar
 >
 >--
 >patrik_wallstrom->foodfight->pawal@blipp.com->+46-733173956
 >                `-> http://www.gnuheter.com/

Nja, detta är inte så intressant! Här gäller det hur man anger ett 
specialfall av lösenord (eller lösen!).

Alltså: ska en längre variant av lösenord (lösen?) kallas för 
lösenordsmening eller lösenmening?

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9/Z24V+WjFXkFqqkRAmP+AKCyc1j/t+BvmkWCfKgUUx9ff8rq2ACdE3iG
LawDr7ZXECDi+oLxeGGLt1Q=
=haCO
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.