Gimp plugins - nytt försök

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-13 11:54:29

Det var ett tag sedan sist, men nu har jag tittat igenom en bit till.

> #: plug-ins/common/mpeg.c:231
> msgid "Loading MPEG movie..."
> msgstr "Läser in MPEG film..."

MPEG-film

> #: plug-ins/common/noisify.c:706
> #, c-format
> msgid "Channel #%d:"
> msgstr "Kanal #%d:"

# används inte för "nummer" på svenska.  Skriv "Kanal nr. %d" eller
bara "Kanal %d" om du vill.

> #: plug-ins/common/nova.c:515
> msgid "SuperNova Color Picker"
> msgstr "SuperNova färghämtare"

Är det inte snarare frågan om en "färgväljare"?

> #: plug-ins/common/papertile.c:837
> msgid "September 31, 1999"
> msgstr "31:a September, 1999"

Rekommendationen är att skriva detta utan ordningsavslutning på
datumnumret, och utan komma.  Månader skrivs dessutom med liten
bokstav:

  31 september 1999

(Jag antar att det inte är en slump att de valt en dag som inte
fanns.)

> #: plug-ins/common/polar.c:865
> msgid ""
> "If checked the mapping will begin at the right side, as opposed to beginning "
> "at the left."
> msgstr ""
> "Om vald börjar mappningen på höger sida istället för at börja på vänster "
> "sida."

Två "t" i "att".

> #: plug-ins/common/polar.c:879
> msgid ""
> "If unchecked the mapping will put the bottom row in the middle and the top "
> "row on the outside.  If checked it will be the opposite."
> msgstr ""
> "Om inte vald, läggs den understa raden i mitten och den översta raden ute i "
> "kanten. Om vald blir det tvärom."

Två "t" i "tvärtom".  (Fast inte bredvid varandra! :-)

> #: plug-ins/common/polar.c:894
> msgid ""
> "If unchecked the image will be circularly mapped onto a rectangle.  If "
> "checked the image will be mapped onto a circle."
> msgstr ""
> "Om inte vald mappas bilden till en rektangel. Om vald mappas bilden till en "
> "cirkel."

Du har inte översatt "circularly" alls?

> #: plug-ins/common/ps.c:2732
> msgid "Text Antialiasing"
> msgstr "Text kantutjämning"

Borde inte det vara ett ord: textkantutjämning?

> #: plug-ins/common/ps.c:2873
> msgid "X-Offset:"
> msgstr "X_offset:"
> 
> #: plug-ins/common/ps.c:2882
> msgid "Y-Offset:"
> msgstr "Y_offset:"

Var det meningen att byta från bindestreck till understrykning?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.