Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-12 20:49:27

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 18:20 2002-12-12 +0100, you wrote:
 >tis 2002-12-10 klockan 10.26 skrev Per Tunedal:

 >
 >> #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:54 c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:421
 >>
 >> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:487
 >>
 >> msgid "Bad passphrase"
 >>
 >> msgstr "Fel lösenordsmening"
 >
 >Jag vidhåller att "lösenfras" funkar. :)

Jag ska fundera på saken!

 >
 >
 >> #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:53
 >>
 >> msgid "Bad signature"
 >>
 >> msgstr "FELAKTIG signatur"
 >
 >"Felaktig" kanske?
 >

Nej! Detta är ett utomordentligt allvarligt meddelande och skrivs av GPG 
med VERSALER. Timo borde ändra i originalet.

 >
 >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:40
 >>
 >> msgid "Could not access registry"
 >>
 >> msgstr "Ingen åtkomst till registret"
 >
 >Alternativt "Kunde inte komma åt registret"
 >

Bättre svenska. Strålande förslag!

 >
 >> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:531
 >>
 >> msgid "GPG Plug-in"
 >>
 >> msgstr "GPG Insticksprogram"
 >
 >Särskrivning va?
 >
 >"Plugin" översätter vi ofta som "insticksmodul" såvida det inte rör sig
 >om något som verkligen även är ett självständigt program. Så
 >"GPG-insticksmodul" eller "GPG-insticksprogram" beroende på hur det ser
 >ut med detta.
 >

Tja, detta är en osjälvständig DLL-fil + ett litet program som måste vara 
igång!

 >
 >> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:537 c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:543
 >>
 >> msgid "GPG Plug-in Decrypt"
 >>
 >> msgstr "GPG Insticksprogram Dekryptera"
 >
 >:-)
 >Det här låter aningen krystat och svårförståeligt. "GPG-insticksmodul
 >för dekryptering" kanske, om det är det det handlar om.
 >
Nej, det handlar inte om det, se separat svar.

 >

 >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEProc.c:58 c:\oss\gpgoe\src\OEProc.c:98
 >>
 >> msgid "GPG Plug-in Error"
 >>
 >> msgstr "GPG Insticksprogram FEL"
 >
 >"Fel i GPG-insticksmodul"?
 >
 >
Möjligen, men då bryts konsekvensen.

 >
 >
 >
 >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgViewer.c:46
 >>
 >> msgid "Message Viewer"
 >>
 >> msgstr "Visare för meddelanden"
 >
 >Jag tycker man kan skriva "meddelandevisare", det är inte så långt.
 >
 >
 >> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:407 c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:450
 >>
 >> msgid "No default Key ID was found!"
 >>
 >> msgstr "Ingen standard nyckel-ID hittades!"
 >
 >Jag tycker inte att man kan använda "standard" som adjektiv så här, och
 >vill minnas att vi hade en diskussion där vi utredde det grundligt någon
 >gång för länge sedan.
 >
 >Jag föreslår "Inget standardnyckel-ID hittades!"
 >

Det är egentligen nyckeln som inte hittats.

Se separat svar!

 >
 >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:38
 >>
 >> msgid "No mail message"
 >>
 >> msgstr "Inget e-postbrev"
 >
 >Alternativt "... e-postmeddelande"
 >
 >

Jag brukar kalla det jag får via e-postprogrammet för e-post eller brev och 
det jag får via ICQ för meddelande.

 >> #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:49
 >>
 >> msgid "No secret key available"
 >>
 >> msgstr "Det finns ingen hemlig nyckel"
 >
 >Alternativt "Ingen hemlig nyckel tillgänglig"
 >

Möjligen missvisande. Se tidigare svar.

 >
 >> #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:40
 >>
 >> msgid "Not implemented"
 >>
 >> msgstr "Ej införd"
 >
 >"Inte implementerat" kan man väl säga?
 >
Javisst, alltid är det någon som blir imponerad :-)

 >
 >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:36
 >>
 >> msgid "Operation was successfull"
 >>
 >> msgstr "Uppdraget lyckades"
 >
 >"Åtgärden lyckades"? "Uppdrag" tycker jag låter felplacerat och bättre
 >lämpat som en översättning av "mission".
 >
 >

Ja, åtgärd är mycket bättre.

 >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEPassphraseCBDlg.c:46
 >>
 >> msgid "Please enter your passphrase"
 >>
 >> msgstr "Skriv din lösenordsmening"
 >
 >"Type" brukar jag översätta med "skriv in", medan jag översätter "enter"
 >i denna betydelse med "ange". Tycker det låter mindre mekaniskt. :)
 >

Jag tycker "ange" låter lite byråkratiskt och avskräckande!

 >
 >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:66
 >>
 >> #, c-format
 >>
 >> msgid ""
 >>
 >> "Signature made %s using key ID %08X\r\n"
 >>
 >> "%s from \"%s\"\r\n"
 >>
 >> msgstr ""
 >>
 >> "Signerad %s med nyckel ID %08X\r\n"
 >>
 >> "%s från \"%s\"\r\n"
 >
 >Vad blir första %s här? Det ser konstigt ut.
 >"nyckel-ID" vill jag ha till ett sammanskrivet ord.
 >

Ja, om det är identiteten som avses. Nu försöker jag syfta på nyckeln, utan 
att riktigt lyckas. Se mitt tidigare svar.

 >
 >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:157
 >>
 >> #, c-format
 >>
 >> msgid ""
 >>
 >> "Signature using key ID 0x%08X\r\n"
 >>
 >> "%s from \"%s\"\r\n"
 >>
 >> msgstr ""
 >>
 >> "Signatur gjord med nyckel ID 0x%08X\r\n"
 >>
 >> "%s from \"%s\"\r\n"
 >
 >from->från?
 >
 >

Bra! En  miss.

 >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEGpg.c:445
 >>
 >> msgid "The signature could not be checked due to a missing key."
 >>
 >> msgstr "Signaturen kunde ej kontrolleras eftersom nyckeln saknas"
 >
 >Jag brukar föredra "inte" framför "ej", och du har också använt "inte"
 >på andra ställen.
 >
 >

Jag håller med dig, men förfaller ibland! :-)


 >
 >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:61 c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:150
 >>
 >> msgid "User ID not found"
 >>
 >> msgstr "Användar-ID hittades ej"
 >
 >Samma sak om "ej"/"inte" som tidigare.
 >

OK!

 >Hittade inte mer att anmärka på. Bra översatt!
 >
 >Christian

Tack!

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9+Ok/V+WjFXkFqqkRAvU5AKDXxbcRjNHpcpbvxOEsVZXMP9tkLQCgrjlA
QP8r5PN5sa1vGuGt5XugTcA=
=exeu
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.