Re: Urklipp var:Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-12 20:53:10

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 18:39 2002-12-12 +0100, you wrote:
 >ons 2002-12-11 klockan 13.56 skrev Tomas Gradin:
 >> > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:43=20
 >> > msgid "Clipboard already secured"=20
 >> > msgstr "Urklipp inneh=E5ller redan krypterade eller signerade =
 >> > data"=20
 >>
 >> "Urklippet har redan säkrats"?
 >>
 >> > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:42=20
 >> > msgid "Clipboard is empty"=20
 >> > msgstr "Urklipp =E4r tomt"=20
 >>
 >> "Inget urklipp", eller åtminstone "urklippet är tomt". Obestämda
 >> substantiv passar illa som subjekt.
 >
 >I GNOME kallar vi urklippsprogrammet ("clipboard" på engelska) helt
 >enkelt för "urklipp"
 >(http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml). Vill minnas att
 >situationen är liknande i Windows. Det är nog därifrån det kommer. Är
 >det det eller någonting liknande som åsyftas är det alltså ett namn och
 >jag ser inget fel i användningen här.
 >
 >
 >> > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:44=20
 >> > msgid "Could not get clipboard data"=20
 >> > msgstr "Kunde inte h=E4mta data fr=E5n urklipp"=20
 >>
 >> Urklipp och "clipboard" är ju inte synonyma, "klippbordet" kan som jag
 >> ser det innehålla ett eller flera urklipp.
 >
 >Det är som sagt nog inte urklippet som sådant som åsyftas, utan
 >programmet urklipp.
 >
 >
 >> Så det borde vara "kunde inte hämta urklipp" eller något sådant.
 >
 >Nej, enligt ovan.
 >
 >
 >> > #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:41=20
 >> > msgid "Could not open clipboard"=20
 >> > msgstr "Kunde inte =F6ppna urklipp"=20
 >>
 >> Samma betydelseskillnad här. Bestämd artikel.
 >
 >Dito. Urklipp är programmet urklipp.
 >
 >
 >Christian

Precis min uppfattning, se mitt tidigare svar. Kul att det är detsamma för 
GNOME. Kanske för att folk är så vana vid Windows? Jag trodde att alla 
UNIX-användare hade en helt annan terminologi.

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9+OlAV+WjFXkFqqkRAmFnAJ9+ezIdVDLQLbj8thIIam55MEB0jwCeJMpm
LaYCAl0pYcpfTrNEatwKJwY=
=qXKE
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.