Dags att översätta!

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-11-13 16:34:04

Christian Rose writes:
> Jag tittade lite närmare på aegis, den har en ogiltig potfil med
> ofullständigt huvud och alla msgstr ifyllda(!)... Göran, kanske något
> att ta upp på högre ort?

Det gick ut en varning om att aegis var lite, eh, "speciell".
Eller gick den bara till administratörslistan, och jag glömde
vidarebefodra den?  Det var en miss av mig i så fall.

Av någon anledning vill visst den utvecklaren ha det så: det skall
bara finnas korta nycklar som msgid, och sedan skall även engelska
meddelanden hämtas från en po-fil.

Nej, jag tror inte någon annan en utvecklaren tycker det är en bra
idé.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.