Re: Dags att översätta!

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2002-11-13 16:41:06

> Christian Rose writes:
> > Jag tittade lite närmare på aegis, den har en ogiltig potfil med
> > ofullständigt huvud och alla msgstr ifyllda(!)... Göran, kanske något
> > att ta upp på högre ort?
> 
> Det gick ut en varning om att aegis var lite, eh, "speciell".
> Eller gick den bara till administratörslistan, och jag glömde
> vidarebefodra den?  Det var en miss av mig i så fall.
> 
> Av någon anledning vill visst den utvecklaren ha det så: det skall
> bara finnas korta nycklar som msgid, och sedan skall även engelska
> meddelanden hämtas från en po-fil.

Jag kan se en poäng med det.  Om det finns ett stavfel, eller man vill
justera den engelska texten en aning så behöver inte de andra
översättningarna ändras.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.