Dags att översätta!

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-11-12 22:39:32

tis 2002-11-12 klockan 11.12 skrev François Pinard:
>          fr gl he hr hu id it ja ko lg lv ms nb nl
>          60 27 9 17 29 21 19 30 15 1 1 5 15 40
>  39 teams    nn no pl pt ru sk sl sv tr TW uk
>  73 domains    5 13 25 11 33 19 17 57 46 16 5 853

Ajaj! Nu har fransmännen ökat försprånget igen och sprängt 60-strecket.
Vad ska vi göra åt det?

Jag föreslår att folk väljer att översätta något... Det här är de
moduler i TP som jag fått fram som saknar svensk översättare:

modul			antal meddelanden	disclaimer krävs
----------------------------------------------------------------
aegis			0			nej
anubis			199			nej
ap-utils		288			nej
clisp			1387			ja
cook			?			nej
gliv			146			nej
gretl			2000			ja
lingoteach_lessons	808			nej
python			2465			nej
tin			1246			nej
wastesedge		1180			nej

Det är bara att plocka något av ovanstående... meddela dock på listan,
så att Göran kan anteckna vem som är ansvarig. anubis, ap-utils och gliv
ser till exempel ut som lämpliga munsbitar för den som vill börja med
att översätta något.

Jag tittade lite närmare på aegis, den har en ogiltig potfil med
ofullständigt huvud och alla msgstr ifyllda(!)... Göran, kanske något
att ta upp på högre ort?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.