Re: vorbis-tools-1.0 (33%, 140 untranslated)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-11-12 06:30:37

tis 2002-11-12 klockan 01.08 skrev Mikael Hedin:
> po-filen
> 
> > http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/teams/PO/sv/vorbis-tools-1.0.sv.po
> 
> och den i
> 
> > >    http://www.vorbis.com/files/1.0/unix/vorbis-tools-1.0.tar.gz
> 
> är inte lika.  Borde de inte vara det?

Nej, det behöver de inte vara. Författarna till programmet väljer ju
själva när de vill skicka in en pot-fil till Translation Project och
vilket "versionsnummer" som denna pot-fil ska ha, och när de plockar in
en po-fil som de får tillbaka från projektet.
Pot-filen i själva tarbollen kan mycket väl vara nyare eller äldre än
den som finns i TP -- vissa författare skickar in foo-x.y.pot till TP en
tid innan de släpper foo x.y, andra gör det samtidigt som de släpper foo
x.y, och ytterligare andra gör det efter att de redan har släppt foo
x.y, enligt min erfarenhet. Så versionsnumret i pot-filen kan betyda vad
som helst...


> Vilken skall jag använda?

Använd alltid den senaste som finns i TP. Om du vill kan du ju för
säkerhets skull också fråga författarna om den är aktuell. Om inte så
bör de skicka in en ny till TP.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.