indent-2.2.8.sv.po

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-10-24 23:51:51

Christian Rose writes:
>   msgid ""
>   msgstr ""
> G G "Project-Id-Version: indent 1.9.1a\n"
> G G "POT-Creation-Date: 1996-11-26 21:16+0900\n"
> G G "PO-Revision-Date: 1999-08-13 12:36+01:00\n"
> G N "Project-Id-Version: indent 2.2.7\n"
> G N "POT-Creation-Date: 2001-12-04 20:11+0100\n"
> G N "PO-Revision-Date: 2001-12-29 13:22+0100\n"
> N "Project-Id-Version: indent 2.2.8\n"
> N "POT-Creation-Date: 2002-03-21 21:44+0100\n"
> N "PO-Revision-Date: 2002-10-24 23:42+0200\n"
>   "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
>   "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
>   "MIME-Version: 1.0\n"
> G G "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
> G N "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
> N "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
>   "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Det var en intressant diff! :-)  Och det var betydligt fler än två
meddelanden som var markerade nya.  Har du lust att försöka göra en
rättad diff?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.