indent-2.2.8.sv.po

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-24 23:47:55

Här är uppdateringen av indent. Ta gärna en titt, det var bara två
nya/ändrade meddelanden. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/tp/indent-2.2.8.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for indent.
 # Copyright (C) 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 1999, 2000, 2001.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G G "Project-Id-Version: indent 1.9.1a\n"
G G "POT-Creation-Date: 1996-11-26 21:16+0900\n"
G G "PO-Revision-Date: 1999-08-13 12:36+01:00\n"
G N "Project-Id-Version: indent 2.2.7\n"
G N "POT-Creation-Date: 2001-12-04 20:11+0100\n"
G N "PO-Revision-Date: 2001-12-29 13:22+0100\n"
N "Project-Id-Version: indent 2.2.8\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-03-21 21:44+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-10-24 23:42+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
G G "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
G N "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
N "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: src/args.c:518
N msgid "usage: indent file [-o outfile ] [ options ]\n"
N msgstr "användning: indent fil [-o utfil ] [ flaggor ]\n"
N 
 #: src/args.c:519
N msgid "    indent file1 file2 ... fileN [ options ]\n"
N msgstr "    indent fil1 fil2 ... filN [ flaggor ]\n"
N 
 #: src/args.c:583
 #, c-format
N msgid "indent: missing argument to parameter %s\n"
N msgstr "indent: parametern %s saknar argument\n"
N 
 #: src/args.c:682
 #, c-format
N msgid "indent: unknown option \"%s\"\n"
N msgstr "indent: okänd flagga \"%s\"\n"
N 
 #: src/args.c:693
 #, c-format
N msgid "option: %s\n"
N msgstr "flagga: %s\n"
 
 #. This is not really an error, but zero exit values are
 #. returned only when code has been successfully formatted.
 #: src/args.c:709
 #, c-format
N msgid "GNU indent %s\n"
N msgstr "GNU indent %s\n"
 
G  #: src/args.c:885 src/args.c:892
G N msgid "Profile contains unpalatable characters"
G N msgstr "Profilen innehåller motbjudande tecken"
G N 
G  #: src/backup.c:376
 #: src/args.c:786
 #, c-format
N msgid "indent: option ``%s'' requires a numeric parameter\n"
N msgstr "indent: flaggan \"%s\" kräver en numerisk parameter\n"
 
 #: src/args.c:796
 #, c-format
G G msgid "indent: Can't make backup filename of %s"
G G msgstr "indent: Kan inte skapa säkerhetskopia av %s"
G N msgid "indent: Can't make backup filename of %s\n"
G N msgstr "indent: Kan inte skapa filnamn för säkerhetskopia av %s\n"
N msgid "indent: set_option: internal error: p_type %d\n"
N msgstr "indent: set_option: internt fel: p_type %d\n"
N 
 #: src/args.c:852
N msgid "Profile contains an unterminated comment"
N msgstr "Profilen innehåller oavslutad kommentar"
N 
 #: src/args.c:889
N msgid "Profile contains unpalatable characters"
N msgstr "Profilen innehåller osmakliga tecken"
 
G G msgid "indent: Virtual memory exhausted.\n"
G G msgstr "indent: Virtuellt minne förbrukat.\n"
G  #: src/backup.c:412
 #: src/backup.c:381
N msgid "indent: Strange version-control value\n"
N msgstr "indent: Konstigt versionskontrollvärde\n"
N 
 #: src/backup.c:382
N msgid "indent: Using numbered-existing\n"
N msgstr "indent: Använder \"numbered-existing\"\n"
N 
 #: src/backup.c:410
 #, c-format
G N msgid "Can't open backup file %s"
G N msgstr "Kan inte öppna säkerhetskopiefilen %s"
N msgid "indent: Can't make backup filename of %s\n"
N msgstr "indent: Kan inte skapa filnamn för säkerhetskopia av %s\n"
 
 #: src/backup.c:418
 #, c-format
G G msgid "usage: %s file [-o outfile ] [ options ]\n"
G G msgstr "användning: %s fil [-o utfil ] [ flaggor ]\n"
G N msgid "Can't write to backup file %s"
G N msgstr "Kan inte skriva till säkerhetskopiefilen %s"
G  
G  #: src/backup.c:431
G  #, c-format
G G msgid "    %s file1 file2 ... fileN [ options ]\n"
G G msgstr "      %s fil1 fil2 ... filN [ flaggor ]\n"
G N msgid "Can't preserve modification time on backup file %s"
G N msgstr "Kan inte bevara modifieringstiden på säkerhetskopiefilen %s"
G  
G G msgid "Unclosed comment"
G G msgstr "Oavslutad kommentar"
G  #: src/globs.c:42 src/globs.c:65
G N msgid "indent: Virtual memory exhausted.\n"
G N msgstr "indent: Virtuellt minne förbrukat.\n"
G  
G  #: src/globs.c:81
G  #, c-format
G N msgid "indent: %s:%d: %s:"
G N msgstr "indent: %s:%d: %s:"
G N 
G  #: src/globs.c:95
G N msgid "indent: Fatal Error: "
G N msgstr "indent: Ödesdigert fel: "
G N 
G  #: src/globs.c:105
G N msgid "indent: System Error: "
G N msgstr "indent: Systemfel: "
G N 
N msgid "Can't open backup file %s"
N msgstr "Kan inte öppna säkerhetskopian %s"
N 
 #: src/backup.c:425
 #, c-format
N msgid "Can't write to backup file %s"
N msgstr "Kan inte skriva till säkerhetskopian %s"
N 
 #: src/backup.c:439
 #, c-format
N msgid "Can't preserve modification time on backup file %s"
N msgstr "Kan inte bevara modifieringstiden på säkerhetskopian %s"
N 
 #: src/globs.c:41 src/globs.c:64
N msgid "indent: Virtual memory exhausted.\n"
N msgstr "indent: Virtuellt minne förbrukat.\n"
N 
 #: src/globs.c:79
 #, c-format
N msgid "indent: %s:%d: %s:"
N msgstr "indent: %s:%d: %s:"
N 
 #: src/globs.c:93
N msgid "indent: Fatal Error: "
N msgstr "indent: Ödesdigert fel: "
N 
 #: src/globs.c:103
N msgid "indent: System Error: "
N msgstr "indent: Systemfel: "
N 
 #. Warning messages: indent continues
 #: src/globs.h:25
G N msgid "Warning"
G N msgstr "Varning"
G N 
N msgid "Warning"
N msgstr "Varning"
N 
 #. Error messages: indent stops processing the current file.
 #: src/globs.h:29
G N msgid "Error"
G N msgstr "Fel"
G N 
G  #: src/indent.c:58
G N msgid "usage: indent file [-o outfile ] [ options ]\n"
G N msgstr "användning: indent fil [-o utfil ] [ flaggor ]\n"
G N 
G  #: src/indent.c:59
G N msgid "    indent file1 file2 ... fileN [ options ]\n"
G N msgstr "    indent fil1 fil2 ... filN [ flaggor ]\n"
G N 
G  #: src/indent.c:104
G N msgid "Ran out of memory"
G N msgstr "Slut på minne"
G N 
G  #: src/indent.c:484
G N msgid "EOF encountered in comment"
G N msgstr "Filslut påträffades i kommentar"
G N 
G  #: src/indent.c:540 src/indent.c:1609 src/indent.c:1631
G  
G G msgid "Stuff missing from end of file."
G G msgstr "Saker saknas i slutet av filen."
G  #: src/indent.c:621
G N msgid "Unexpected end of file"
G N msgstr "Oväntat slut på filen"
G  
G  #: src/indent.c:627
G  #, c-format
G G msgid "There were %d output lines and %d comments\n"
G G msgstr "Det fanns %d rader utdata och %d kommentarer\n"
G N msgid "There were %d non-blank output lines and %d comments\n"
G N msgstr "Det fanns %d icke-tomma utdatarader och %d kommentarer\n"
G  
G  
G  #: src/indent.c:652
G N msgid "Line broken 2"
G N msgstr "Rad bruten 2"
G N 
G  #: src/indent.c:949 src/indent.c:1533
G  #, c-format
G  
G  #: src/indent.c:2254
G N msgid "Unmatched #elif"
G N msgstr "Ensamt #elif"
G N 
G  #: src/indent.c:2281
G  
G  #: src/indent.c:2454
G  #, c-format
G G msgid "%s: can't have filenames when specifying standard input\n"
G G msgstr "%s: filnamn är inte tillåtna när standard in används\n"
G N msgid "indent: only one output file (2nd was %s)\n"
G N msgstr "indent: endast en utdatafil tillåten (andra var %s)\n"
G  
G G msgid "indent: only one input file when stdout is used\n"
G G msgstr "indent: endast en indatafil när standard ut används\n"
G  #: src/indent.c:2463 src/indent.c:2489
G N msgid "indent: only one input file when output file is specified\n"
G N msgstr "indent: endast en indatafil när utdatafil är angiven\n"
G  
G  
G G msgid "Read profile %s\n"
G G msgstr "Läste profilen %s\n"
G  #: src/indent.c:2497
G N msgid "indent: only one input file when stdout is used\n"
G N msgstr "indent: endast en indatafil när standard ut används\n"
G  
G  
G G msgid "Standard input"
G G msgstr "Standard in"
G  #: src/indent.c:2578 src/indent.c:2648
G  #, c-format
G N msgid "Can't close output file %s"
G N msgstr "Kan inte stänga utdatafilen %s"
G  
G  #: src/indent.c:2589 src/indent.c:2662
G  #, c-format
G G msgid "indent: %s"
G G msgstr "indent: %s"
G N msgid "Can't preserve modification time on output file %s"
G N msgstr "Kan inte bevara modifieringstiden på utdatafilen %s"
G  
G  #: src/indent.c:2720
G  #, c-format
G N msgid "Read profile %s\n"
G N msgstr "Läste profilen %s\n"
G N 
G  #: src/io.c:648
G  
G  #: src/io.c:1341
G  #, c-format
G N msgid "Can't open input file %s"
G N msgstr "Kan inte öppna indatafilen %s"
G N 
G  #: src/io.c:1346
G  #, c-format
G N msgid "Can't stat input file %s"
G N msgstr "Kan inte ta status på indatafilen %s"
G N 
G  #: src/io.c:1351
G  #, c-format
G  
G  #: src/io.c:1359
G  #, c-format
G G msgid "Warning: File %s contains NULL-characters\n"
G G msgstr "Varning: Filen %s innehåller NULL-tecken\n"
G N msgid "File %s is too big to read"
G N msgstr "Filen %s är för stor för att läsas"
G  
G  #: src/io.c:1367
G  #, c-format
G G msgid "indent:%s:%d: %s: "
G G msgstr "indent:%s:%d: %s: "
G N msgid "System problem reading file %s"
G N msgstr "Systemproblem vid läsning av filen %s"
G  
G  #: src/io.c:1386
G  #, c-format
G G msgid "indent: bad font specification: %s\n"
G G msgstr "indent: felaktig fontspecifikation: %s\n"
G N msgid "Error reading input file %s"
G N msgstr "Fel vid läsning av indatafilen %s"
G  
G G msgid ""
G G "\n"
G G "*** Debug output marker line ***\n"
G G msgstr ""
G G "\n"
G G "*** Markör för felsökningsinformation ***\n"
G  #: src/io.c:1390
G  #, c-format
G N msgid "Error closeing input file %s"
G N msgstr "Fel vid stängning av indatafilen %s"
G  
G  #: src/io.c:1570
G  #, c-format
G G msgid "old style assignment ambiguity in \"=%c\". Assuming \"= %c\"\n"
G G msgstr "tvetydighet i tilldelningen \"=%c\" (gammal form). Använder \"= %c\"\n"
G N msgid "Warning: File %s contains NULL-characters\n"
G N msgstr "Varning: Filen %s innehåller NULL-tecken\n"
G  
G  #: src/lexi.c:766
G N msgid "Unterminated character constant"
G N msgstr "Oavslutad teckenkonstant"
G N 
N msgid "Error"
N msgstr "Fel"
N 
 #: src/indent.c:141
N msgid "Ran out of memory"
N msgstr "Slut på minne"
N 
 #: src/indent.c:444
N msgid "EOF encountered in comment"
N msgstr "Filslut påträffades i kommentar"
N 
 #: src/indent.c:500 src/indent.c:1562 src/indent.c:1584
N msgid "Line broken"
N msgstr "Rad bruten"
N 
 #: src/indent.c:581
N msgid "Unexpected end of file"
N msgstr "Oväntat slut på filen"
N 
 #: src/indent.c:587
 #, c-format
N msgid "There were %d non-blank output lines and %d comments\n"
N msgstr "Det fanns %d icke-tomma utdatarader och %d kommentarer\n"
N 
 #: src/indent.c:591
 #, c-format
N msgid "(Lines with comments)/(Lines with code): %6.3f\n"
N msgstr "(Rader med kommentarer)/(Rader med kod): %6.3f\n"
N 
 #: src/indent.c:612
N msgid "Line broken 2"
N msgstr "Rad bruten 2"
N 
 #: src/indent.c:909 src/indent.c:1486
 #, c-format
N msgid "Extra %c"
N msgstr "Överflödigt %c"
N 
 #: src/indent.c:2205
N msgid "Unmatched #else"
N msgstr "Omaka #else"
N 
 #: src/indent.c:2206
N msgid "Unmatched #elif"
N msgstr "Omaka #elif"
N 
 #: src/indent.c:2233
N msgid "Unmatched #endif"
N msgstr "Omaka #endif"
N 
 #: src/indent.c:2385
 #, c-format
N msgid "indent: only one output file (2nd was %s)\n"
N msgstr "indent: endast en utdatafil tillåten (andra var %s)\n"
N 
 #: src/indent.c:2394 src/indent.c:2420
N msgid "indent: only one input file when output file is specified\n"
N msgstr "indent: endast en indatafil när utdatafil är angiven\n"
N 
 #: src/indent.c:2408 src/indent.c:2455
N msgid "indent: can't have filenames when specifying standard input\n"
N msgstr "indent: filnamn är inte tillåtna när standard in används\n"
N 
 #: src/indent.c:2428
N msgid "indent: only one input file when stdout is used\n"
N msgstr "indent: endast en indatafil när standard ut används\n"
N 
 #: src/indent.c:2617
 #, c-format
N msgid "Read profile %s\n"
N msgstr "Läste profilen %s\n"
N 
 #: src/io.c:139
N msgid "Internal buffering error"
N msgstr "Internt buffringsfel"
N 
 #: src/io.c:300
 #, c-format
N msgid "Can't open input file %s"
N msgstr "Kan inte öppna indatafilen %s"
N 
 #: src/io.c:305
 #, c-format
N msgid "Can't stat input file %s"
N msgstr "Kan inte ta status på indatafilen %s"
N 
 #: src/io.c:310
 #, c-format
N msgid "Warning: Zero-length file %s"
N msgstr "Varning: Filen %s är tom"
N 
 #: src/io.c:318
 #, c-format
N msgid "File %s is too big to read"
N msgstr "Filen %s är för stor för att läsas"
N 
 #: src/io.c:326
 #, c-format
N msgid "System problem reading file %s"
N msgstr "Systemproblem vid läsning av filen %s"
N 
 #: src/io.c:350
 #, c-format
N msgid "Error reading input file %s"
N msgstr "Fel vid läsning av indatafilen %s"
N 
 #: src/io.c:355
 #, c-format
N msgid "Error closeing input file %s"
N msgstr "Fel vid stängning av indatafilen %s"
N 
 #: src/io.c:541
 #, c-format
N msgid "Warning: File %s contains NULL-characters\n"
N msgstr "Varning: Filen %s innehåller NULL-tecken\n"
N 
 #: src/lexi.c:767
G N msgid "Unterminated string constant"
G N msgstr "Oavslutad strängkonstant"
G N 
N msgid "Unterminated character constant"
N msgstr "Oavslutad teckenkonstant"
N 
 #: src/lexi.c:768
N msgid "Unterminated string constant"
N msgstr "Oavslutad strängkonstant"
N 
 #. Something like x=-1, which can mean x -= 1 ("old style" in K&R1)
 #. * or x = -1 (ANSI). Note that this is only an ambiguity if the
 #. * character can also be a unary operator. If not, just produce
 #. * output code that produces a syntax error (the theory being that
 #. * people want to detect and eliminate old style assignments but
 #. * they don't want indent to silently change the meaning of their
 #. * code).
 #: src/lexi.c:1001
 #, c-format
G G msgid "Parse: Unknown code: %d for %s\n"
G G msgstr "Parse: Okänd kod: %d för %s\n"
G N msgid "old style assignment ambiguity in \"=%c\". Assuming \"= %c\"\n"
G N msgstr "tvetydighet i tilldelningen \"=%c\" (gammal form). Använder \"= %c\"\n"
G  
G  
G  #: src/parse.c:435
G  #, c-format
G N msgid "\nParseStack [%d]:\n"
G N msgstr "\nTolkningsstack [%d]:\n"
G N 
G  #: src/parse.c:437
G  #, c-format
G N 
G  #: src/wildexp.c:86
G N msgid "CANNOT FIND '@' FILE!"
G N msgstr "KAN INTE HITTA FILEN \"@\"!"
G N 
N msgid "old style assignment ambiguity in \"=%c\". Assuming \"= %c\"\n"
N msgstr "tvetydighet i tilldelningen \"=%c\" (gammal form). Antar \"= %c\"\n"
N 
 #: src/output.c:1067
 #, c-format
N msgid "indent: can't create %s\n"
N msgstr "indent: kan inte skapa %s\n"
N 
 #: src/output.c:1106
 #, c-format
N msgid "Can't close output file %s"
N msgstr "Kan inte stänga utdatafilen %s"
N 
 #: src/output.c:1119
 #, c-format
N msgid "Can't preserve modification time on output file %s"
N msgstr "Kan inte bevara modifieringstiden på utdatafilen %s"
N 
 #: src/parse.c:397
N msgid "Unmatched 'else'"
N msgstr "Omaka \"else\""
N 
 #: src/parse.c:423
N msgid "Stmt nesting error."
N msgstr "Fel i kapsling av uttryck."
N 
 #: src/parse.c:465
N msgid "Unknown code to parser"
N msgstr "Kod okänd för tolken"
N 
 #: src/parse.c:475
 #, c-format
N msgid "ParseStack [%d]:\n"
N msgstr "Tolkningsstack [%d]:\n"
N 
 #: src/parse.c:479
 #, c-format
N msgid " stack[%d] =>  stack: %d  ind_level: %d\n"
N msgstr " stack[%d] =>  stack: %d  ind_level: %d\n"
N 
 #: src/wildexp.c:90
N msgid "CANNOT FIND '@' FILE!"
N msgstr "KAN INTE HITTA \"@\"-FIL!"
N 
 #~ msgid "Stuff missing from end of file."
 #~ msgstr "Saker saknas i slutet av filen."
G N 
N 
 #~ msgid "Unbalanced parens"
 #~ msgstr "Obalanserade parenteser"
G N 
N 
 #~ msgid "%s: can't have filenames when specifying standard input\n"
 #~ msgstr "%s: filnamn är inte tillåtna när standard in används\n"
G N 
N 
 #~ msgid "Standard input"
 #~ msgstr "Standard in"
G N 
N 
 #~ msgid "indent: bad font specification: %s\n"
 #~ msgstr "indent: felaktig fontspecifikation: %s\n"
G N 
G  #~ msgid "\n*** Debug output marker line ***\n"
G  #~ msgstr "\n*** Markör för felsökningsinformation ***\n"
G N 
N 
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "*** Debug output marker line ***\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "*** Markör för felsökningsinformation ***\n"
N 
 #~ msgid "Parse: Unknown code: %d for %s\n"
 #~ msgstr "Parse: Okänd kod: %d för %s\n"

# Swedish messages for indent.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 1999, 2000, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: indent 2.2.8\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-21 21:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-10-24 23:42+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/args.c:518
msgid "usage: indent file [-o outfile ] [ options ]\n"
msgstr "användning: indent fil [-o utfil ] [ flaggor ]\n"

#: src/args.c:519
msgid "    indent file1 file2 ... fileN [ options ]\n"
msgstr "    indent fil1 fil2 ... filN [ flaggor ]\n"

#: src/args.c:583
#, c-format
msgid "indent: missing argument to parameter %s\n"
msgstr "indent: parametern %s saknar argument\n"

#: src/args.c:682
#, c-format
msgid "indent: unknown option \"%s\"\n"
msgstr "indent: okänd flagga \"%s\"\n"

#: src/args.c:693
#, c-format
msgid "option: %s\n"
msgstr "flagga: %s\n"

#. This is not really an error, but zero exit values are
#. returned only when code has been successfully formatted.
#: src/args.c:709
#, c-format
msgid "GNU indent %s\n"
msgstr "GNU indent %s\n"

#: src/args.c:786
#, c-format
msgid "indent: option ``%s'' requires a numeric parameter\n"
msgstr "indent: flaggan \"%s\" kräver en numerisk parameter\n"

#: src/args.c:796
#, c-format
msgid "indent: set_option: internal error: p_type %d\n"
msgstr "indent: set_option: internt fel: p_type %d\n"

#: src/args.c:852
msgid "Profile contains an unterminated comment"
msgstr "Profilen innehåller oavslutad kommentar"

#: src/args.c:889
msgid "Profile contains unpalatable characters"
msgstr "Profilen innehåller osmakliga tecken"

#: src/backup.c:381
msgid "indent: Strange version-control value\n"
msgstr "indent: Konstigt versionskontrollvärde\n"

#: src/backup.c:382
msgid "indent: Using numbered-existing\n"
msgstr "indent: Använder \"numbered-existing\"\n"

#: src/backup.c:410
#, c-format
msgid "indent: Can't make backup filename of %s\n"
msgstr "indent: Kan inte skapa filnamn för säkerhetskopia av %s\n"

#: src/backup.c:418
#, c-format
msgid "Can't open backup file %s"
msgstr "Kan inte öppna säkerhetskopian %s"

#: src/backup.c:425
#, c-format
msgid "Can't write to backup file %s"
msgstr "Kan inte skriva till säkerhetskopian %s"

#: src/backup.c:439
#, c-format
msgid "Can't preserve modification time on backup file %s"
msgstr "Kan inte bevara modifieringstiden på säkerhetskopian %s"

#: src/globs.c:41 src/globs.c:64
msgid "indent: Virtual memory exhausted.\n"
msgstr "indent: Virtuellt minne förbrukat.\n"

#: src/globs.c:79
#, c-format
msgid "indent: %s:%d: %s:"
msgstr "indent: %s:%d: %s:"

#: src/globs.c:93
msgid "indent: Fatal Error: "
msgstr "indent: Ödesdigert fel: "

#: src/globs.c:103
msgid "indent: System Error: "
msgstr "indent: Systemfel: "

#. Warning messages: indent continues
#: src/globs.h:25
msgid "Warning"
msgstr "Varning"

#. Error messages: indent stops processing the current file.
#: src/globs.h:29
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: src/indent.c:141
msgid "Ran out of memory"
msgstr "Slut på minne"

#: src/indent.c:444
msgid "EOF encountered in comment"
msgstr "Filslut påträffades i kommentar"

#: src/indent.c:500 src/indent.c:1562 src/indent.c:1584
msgid "Line broken"
msgstr "Rad bruten"

#: src/indent.c:581
msgid "Unexpected end of file"
msgstr "Oväntat slut på filen"

#: src/indent.c:587
#, c-format
msgid "There were %d non-blank output lines and %d comments\n"
msgstr "Det fanns %d icke-tomma utdatarader och %d kommentarer\n"

#: src/indent.c:591
#, c-format
msgid "(Lines with comments)/(Lines with code): %6.3f\n"
msgstr "(Rader med kommentarer)/(Rader med kod): %6.3f\n"

#: src/indent.c:612
msgid "Line broken 2"
msgstr "Rad bruten 2"

#: src/indent.c:909 src/indent.c:1486
#, c-format
msgid "Extra %c"
msgstr "Överflödigt %c"

#: src/indent.c:2205
msgid "Unmatched #else"
msgstr "Omaka #else"

#: src/indent.c:2206
msgid "Unmatched #elif"
msgstr "Omaka #elif"

#: src/indent.c:2233
msgid "Unmatched #endif"
msgstr "Omaka #endif"

#: src/indent.c:2385
#, c-format
msgid "indent: only one output file (2nd was %s)\n"
msgstr "indent: endast en utdatafil tillåten (andra var %s)\n"

#: src/indent.c:2394 src/indent.c:2420
msgid "indent: only one input file when output file is specified\n"
msgstr "indent: endast en indatafil när utdatafil är angiven\n"

#: src/indent.c:2408 src/indent.c:2455
msgid "indent: can't have filenames when specifying standard input\n"
msgstr "indent: filnamn är inte tillåtna när standard in används\n"

#: src/indent.c:2428
msgid "indent: only one input file when stdout is used\n"
msgstr "indent: endast en indatafil när standard ut används\n"

#: src/indent.c:2617
#, c-format
msgid "Read profile %s\n"
msgstr "Läste profilen %s\n"

#: src/io.c:139
msgid "Internal buffering error"
msgstr "Internt buffringsfel"

#: src/io.c:300
#, c-format
msgid "Can't open input file %s"
msgstr "Kan inte öppna indatafilen %s"

#: src/io.c:305
#, c-format
msgid "Can't stat input file %s"
msgstr "Kan inte ta status på indatafilen %s"

#: src/io.c:310
#, c-format
msgid "Warning: Zero-length file %s"
msgstr "Varning: Filen %s är tom"

#: src/io.c:318
#, c-format
msgid "File %s is too big to read"
msgstr "Filen %s är för stor för att läsas"

#: src/io.c:326
#, c-format
msgid "System problem reading file %s"
msgstr "Systemproblem vid läsning av filen %s"

#: src/io.c:350
#, c-format
msgid "Error reading input file %s"
msgstr "Fel vid läsning av indatafilen %s"

#: src/io.c:355
#, c-format
msgid "Error closeing input file %s"
msgstr "Fel vid stängning av indatafilen %s"

#: src/io.c:541
#, c-format
msgid "Warning: File %s contains NULL-characters\n"
msgstr "Varning: Filen %s innehåller NULL-tecken\n"

#: src/lexi.c:767
msgid "Unterminated character constant"
msgstr "Oavslutad teckenkonstant"

#: src/lexi.c:768
msgid "Unterminated string constant"
msgstr "Oavslutad strängkonstant"

#. Something like x=-1, which can mean x -= 1 ("old style" in K&R1)
#. * or x = -1 (ANSI). Note that this is only an ambiguity if the
#. * character can also be a unary operator. If not, just produce
#. * output code that produces a syntax error (the theory being that
#. * people want to detect and eliminate old style assignments but
#. * they don't want indent to silently change the meaning of their
#. * code).
#: src/lexi.c:1001
#, c-format
msgid "old style assignment ambiguity in \"=%c\". Assuming \"= %c\"\n"
msgstr "tvetydighet i tilldelningen \"=%c\" (gammal form). Antar \"= %c\"\n"

#: src/output.c:1067
#, c-format
msgid "indent: can't create %s\n"
msgstr "indent: kan inte skapa %s\n"

#: src/output.c:1106
#, c-format
msgid "Can't close output file %s"
msgstr "Kan inte stänga utdatafilen %s"

#: src/output.c:1119
#, c-format
msgid "Can't preserve modification time on output file %s"
msgstr "Kan inte bevara modifieringstiden på utdatafilen %s"

#: src/parse.c:397
msgid "Unmatched 'else'"
msgstr "Omaka \"else\""

#: src/parse.c:423
msgid "Stmt nesting error."
msgstr "Fel i kapsling av uttryck."

#: src/parse.c:465
msgid "Unknown code to parser"
msgstr "Kod okänd för tolken"

#: src/parse.c:475
#, c-format
msgid "ParseStack [%d]:\n"
msgstr "Tolkningsstack [%d]:\n"

#: src/parse.c:479
#, c-format
msgid " stack[%d] =>  stack: %d  ind_level: %d\n"
msgstr " stack[%d] =>  stack: %d  ind_level: %d\n"

#: src/wildexp.c:90
msgid "CANNOT FIND '@' FILE!"
msgstr "KAN INTE HITTA \"@\"-FIL!"

#~ msgid "Stuff missing from end of file."
#~ msgstr "Saker saknas i slutet av filen."

#~ msgid "Unbalanced parens"
#~ msgstr "Obalanserade parenteser"

#~ msgid "%s: can't have filenames when specifying standard input\n"
#~ msgstr "%s: filnamn är inte tillåtna när standard in används\n"

#~ msgid "Standard input"
#~ msgstr "Standard in"

#~ msgid "indent: bad font specification: %s\n"
#~ msgstr "indent: felaktig fontspecifikation: %s\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "*** Debug output marker line ***\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "*** Markör för felsökningsinformation ***\n"

#~ msgid "Parse: Unknown code: %d for %s\n"
#~ msgstr "Parse: Okänd kod: %d för %s\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.