Re: indent-2.2.8.sv.po

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-24 23:58:20

tor 2002-10-24 klockan 23.51 skrev Göran Uddeborg:
> Det var en intressant diff! :-) Och det var betydligt fler än två
> meddelanden som var markerade nya. Har du lust att försöka göra en
> rättad diff?

Oj, glömde kolla den, och jag hade tydligen tagit bort den gamla
po-filen. Har fixat det nu, här är en fixad variant.


Christian


 # Swedish messages for indent.
 # Copyright (C) 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 1999, 2000, 2001.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: indent 2.2.7\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-12-04 20:11+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-12-29 17:01+0100\n"
N "Project-Id-Version: indent 2.2.8\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-03-21 21:44+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-10-24 23:42+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
G msgid "indent: unknown option \"%s\"\n"
G msgstr "indent: okänd flagga \"%s\"\n"
 #: src/args.c:518
N msgid "usage: indent file [-o outfile ] [ options ]\n"
N msgstr "användning: indent fil [-o utfil ] [ flaggor ]\n"
N 
 #: src/args.c:519
N msgid "    indent file1 file2 ... fileN [ options ]\n"
N msgstr "    indent fil1 fil2 ... filN [ flaggor ]\n"
 
 
 #: src/args.c:682
 #, c-format
N msgid "indent: unknown option \"%s\"\n"
N msgstr "indent: okänd flagga \"%s\"\n"
N 
 #: src/args.c:693
 #, c-format
 
 #: src/args.c:852
N msgid "Profile contains an unterminated comment"
N msgstr "Profilen innehåller oavslutad kommentar"
N 
 #: src/args.c:889
 
 #: src/output.c:1067
 #, c-format
N msgid "indent: can't create %s\n"
N msgstr "indent: kan inte skapa %s\n"
N 
 #: src/output.c:1106
 #, c-format
N msgid "Can't close output file %s"
N msgstr "Kan inte stänga utdatafilen %s"
N 
 #: src/output.c:1119
 #, c-format
N msgid "Can't preserve modification time on output file %s"
N msgstr "Kan inte bevara modifieringstiden på utdatafilen %s"
N 
 #: src/parse.c:397
 
 #: src/parse.c:475
 #, c-format
G msgid "\nParseStack [%d]:\n"
G msgstr "\nTolkningsstack [%d]:\n"
N msgid "ParseStack [%d]:\n"
N msgstr "Tolkningsstack [%d]:\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.