Re: lifelines-3.0.21

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-19 22:57:24

lör 2002-10-19 klockan 21.43 skrev Göran Uddeborg:
> > > Har du kört det här genom kontrollprogrammet?  
> > 
> > Dum fråga, men hur gör jag det? Är det detsamma som att validera filen
> > i po-mode?
> 
> Om du inte vet så är inte frågan dum.  Jag var inte särskilt tydlig i
> min kommentar.
> 
> Ja, jag menade att köra kommandot "msgfmt -c" (eller någon variant) på
> filen, vilket är vad po-mode gör när man validerar.

Jag brukar använda "msgfmt -Ccv".


> > > >   #: src/interp/builtin.c:2093
> > > > N msgid "Her"
> > > > N msgstr "Henne"
> > > 
> > > Eller kanske "Hennes"?  Har du lust att kolla koden och/eller fråga
> > > författaren?
> > 
> > Jag kollade efter, och tydligen har de valt att inte skilja på dessa
> > eftersom de heter samma sak (till skillnad från de maskulina
> > motsvarigheterna).
> > 
> > Antar att det är läge att skriva en rad om det här.
> 
> Ja definitivt.
> 
> Det är ett fall när gettext ställer till lite problem.  Även om
> författeren skriver strängen två gånger, kommer gettext slå ihop de
> två likadana strängarna.  Normalt är det en mycket bra finess.  Men i
> vissa fall som just det här vill man inte det, utan kommer behöva göra
> något trick för att den inte skall slå ihop dem.

...eller kanske formulera om problemet från början. Är vad som visas i
programmets gränssnitt meddelanden av typen "Her Husband" eller "His
Wife" så kanske de meddelandena borde markeras för översättning på den
formen istället för de individuella beståndsdelarna "Her" och "His" vars
form kan variera beroende på genus och vars genus och sammanhang då blir
oklart.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.