Re: lifelines-3.0.21

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-19 20:46:08

fre 2002-10-18 klockan 18.53 skrev Jens Arvidsson:
>  #: src/gedlib/init.c:523
> N msgid "db directory is file, not directory."
> N msgstr "db-mapp är en fil, inte en mapp."

Inte "db-katalog"? Jag brukar reservera "mapp" som översättning av
"folder", medan "directory" översätts med "katalog".


>  #: src/gedlib/init.c:526
> N msgid "creation of new database failed."
> N msgstr "misslyckades att skapa ny databas."

misslyckades MED att?


>  #: src/gedlib/init.c:529
> N msgid "error accessing database directory."
> N msgstr "fel vid åtkomst av databasmapp."

Katalog/mapp igen. Finns kanske på fler ställen.


>  #: src/gedlib/init.c:532
> N msgid "no keyfile (directory does not appear to be a database)."
> N msgstr "ingen nyckelfil (mappen förefaller inte att vara en databas)."

Dito.


>  #: src/gedlib/init.c:535
> N msgid "could not open, read or write an index file."
> N msgstr "kunde inte öppna, läsa eller skriva till en indexfil."
> N 
>  #: src/gedlib/init.c:538
> N msgid "could not open, read or write the key file."
> N msgstr "kunde inte öppna, läsa eller skriva till nyckelfilen."
> N 
>  #: src/gedlib/init.c:541
> N msgid "could not open, read or write a block file."
> N msgstr "kunde inte öppna, läsa eller skriva till en blockfil."

"till" känns onödigt, och motsvarigheten finns inte heller med i
originalet.


>  #: src/gedlib/init.c:566
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "The database is already opened for read access by %d users.\n"
> N " "
> N msgstr ""
> N "Databasen är redan öppnad utan skrivskydd av %d användare.\n"
> N " "

Det blir väl fel? Det är väl *med* skrivskydd? Endast läsåtkomst innebär
väl skrivskydd?>  #: src/gedlib/messages.c:46
> N msgid "What directory holds (or will hold) the LifeLines database? (? to list)"
> N msgstr "Vilken katalog inrymmer (ska inrymma) LifeLinesdatabasen? (? för lista)"

Här använder du katalog korrekt. :)


>  #: src/gedlib/messages.c:158
> N msgid ""
> N "Do you want to edit the person again? (Otherwise changes will be discarded.)"
> N msgstr "Vill du redigera personen igen? (Om inte, så kommer ändringar att kastas.)"

Både kommat och "så" känns onödiga.


>  #: src/gedlib/messages.c:160
> N msgid ""
> N "Do you want to edit the family again? (Otherwise changes will be discarded.)"
> N msgstr "Vill du redigera familjen igen? (Om inte, så kommer ändringar att kastas.)"

Dito.


>  #: src/gedlib/messages.c:162
> N msgid ""
> N "Do you want to edit the source again? (Otherwise changes will be discarded.)"
> N msgstr "Vill du redigera källan igen? (Om inte, så kommer ändringar att kastas.)"

Dito.


>  #: src/gedlib/messages.c:164
> N msgid ""
> N "Do you want to edit the event again? (Otherwise changes will be discarded.)"
> N msgstr "Vill du redigera händelsen igen? (Om inte, så kommer ändringar att kastas.)"

Dito.


>  #: src/gedlib/messages.c:166
> N msgid ""
> N "Do you want to edit the record again? (Otherwise changes will be discarded.)"
> N msgstr "Vill du redigera posten igen? (Om inte, så kommer ändringar att kastas.)"

Dito.


>  #: src/gedlib/messages.c:281
>  #, c-format
> N msgid "Person %s is referred to but not defined."
> N msgstr "Referens till personen %s, som inte är definierad."

Kommat känns onödigt. Satsen är inte så lång att den behöver delas in i
två.


>  #: src/gedlib/messages.c:282
>  #, c-format
> N msgid "Family %s is referred to but not defined."
> N msgstr "Referens till familjen %s, som inte är definierad."

Dito.


>  #: src/gedlib/messages.c:283
>  #, c-format
> N msgid "Source %s is referred to but not defined."
> N msgstr "Referens till källan %s, som inte är definierad."

Dito.


>  #: src/gedlib/messages.c:284
>  #, c-format
> N msgid "Event %s is referred to but not defined."
> N msgstr "Referens till händelsen %s, som inte är definierad."

Dito.


> G msgid "Unsupported Unicode format (only UTF-8 is supported)."
> G msgstr "Unicode-format stöds ej (endast stöd för UTF-8)."
>  #: src/gedlib/messages.c:298
> N msgid "Unsupported file encoding (no multibyte encodings except UTF-8)."
> N msgstr "Ostödd filkodning (inga multibytekodningar utom UTF-8)."

"Ostödd" är ett ganska knepigt ord. Jag föredrar "... stöds inte".


>  #: src/gedlib/messages.c:299
>  #, c-format
> N msgid "Unsupported file encoding: %s."
> N msgstr "Ostödd filkodning: %s."

Dito.


>  #: src/gedlib/messages.c:559
>  #, c-format
> N msgid "v Review visit history (%d record)"
> N msgstr "v Granska besökshistorik (%d post)"
> N 
>  #: src/gedlib/messages.c:560
>  #, c-format
> N msgid "v Review visit history (%d records)"
> N msgstr "v Granska besökshistorik (%d poster)"

Du vill kanske tipsa programförfattaren om ngettext... gäller fler
ställen med olika pluralformer.


>  #: src/interp/alloc.c:772
>  #, c-format
> N msgid "%s: the arg #%s must be a record."
> N msgstr "%s: argumentet #%s måste vara en post.<"

Mindre än på slutet ska nog inte vara med.


>  #: src/interp/alloc.c:780
>  #, c-format
> N msgid "%s: Bad argument(s)"
> N msgstr "%s: Felaktigt (felaktiga) argument"

Jag skulle enbart skrivit pluralformen ("Felaktiga argument") och sedan
tipsat författaren om att han eller hon bör använda ngettext istället.>  #: src/interp/interp.c:350
> N msgid "was not run because of errors."
> N msgstr "kördes inte p. g. a. fel."

"p.g.a." skrivs det, eller bara "pga".


>  #: src/interp/interp.c:527
>  #, c-format
> N msgid "identifier: %s should be a string\n"
> N msgstr "identifierare: %s bör vara en sträng\n"

Eller kanske "måste" istället för "bör"?


>  #: src/liflines/add.c:62
>  #, c-format
> N msgid "There was %d unresolved reference."
> N msgid_plural "There were %d unresolved references."
> N msgstr[0] "Det fanns %d olöst referens."
> N msgstr[1] "Det fanns %d olösta referenser."

Här används ju ngettext! Men jag ser inte att du har definierat
pluralreglerna i po-huvudet?


>  #: src/liflines/error.c:59
> N msgid "Fatal Error"
> N msgstr "Fatalt fel"

"Ödesdigert fel" snarare enligt vår ordlista.


>  #: src/liflines/error.c:73
> N msgid "FATAL ERROR"
> N msgstr "SYSTEMANROPSFEL"

"ÖDESDIGERT FEL" väl?


>  #: src/liflines/menuitem.c:129
>  msgid "# Toggle childnos"
> G msgstr "# Slå på/av barnnr"
> N msgstr "# Slå på/av barnno"

Varför "no"?


>  #: src/liflines/menuitem.c:178
> N msgid "^xc Clear ChngHist"
> N msgstr "^xc Töm Ändrhist"

Litet ä tycker jag.


>  #: src/liflines/screen.c:1778
> N msgid "Locales are disabled."
> N msgstr "Lokaler är avaktiverade."

inaktiverade


>  #: src/liflines/screen.c:1787
> N msgid "NLS (National Language Support) is disabled."
> N msgstr "NLS (nationellt språkstöd) är avaktiverat."

inaktiverat


>  #: src/liflines/screen.c:1795
> N msgid "iconv (codeset conversion) is disabled."
> N msgstr "iconv (konvertering av teckenkodning) är avaktiverad."

inaktiverad


>  #: src/liflines/screen.c:1817
>  #, c-format
> N msgid "Editor codeset: %s"
> N msgstr "Teckenkodning för editor: %s"

"Redigerare" eller "textredigerare" tycker jag.


>  #: src/liflines/valgdcom.c:84
>  #, c-format
> N msgid "Record %s is referred to but not defined."
> N msgstr "Referens till posten %s, som inte är definierad."

Kommat tycker jag är onödigt.


>  #: src/liflines/valgdcom.c:846
>  #, c-format
> N msgid "%6d Warning"
> N msgid_plural "%6d Warnings"
> N msgstr[0] "%6d-varning"
> N msgstr[1] "%6d-varningar"

Är du säker på att det ska skrivas samman? Hur används det?


>  #: src/tools/dbverify.c:468
>  #, c-format
> N msgid "Duplicate refn for %s (%s)"
> N msgstr "Dubblerad refn för %s: (%s)"

Dubblerat väl? Om det är ett nummer?


>  #: src/tools/dbverify.c:996
> N msgid "FATAL ERROR: "
> N msgstr "FATALT FEL"

"ÖDESDIGERT FEL". Och du har glömt kolon och blanksteg.


Bra jobbat!
Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.