Luddiga meddelanden

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-06 19:28:16

sön 2002-10-06 klockan 20.23 skrev Johan Hilding:
> Hmm, ang. det luddiga:
> Jag har ingen aning om vad för funktion #, fuzzy har. Kan någon vara
> snäll och tala om det för mig?

Luddiga meddelanden (eng. fuzzy messages) är meddelanden vars original
(msgid) har ändrats eller tillkommit sedan föregående version, enligt
något av följande scenarion:


1. Originaltexten (msgid) har ändrats. Meddelandet som tidigare hette
exempelvis "File name: " i msgid heter nu "file name: ", eftersom
programförfattaren har gjort motsvarande ändring i källkoden. Att
meddelandet luddigmarkerats signalerar till översättaren att han eller
hon får uppdatera sin översättning av meddelandet så att det stämmer
överens med originalet igen. Enligt exemplet ovan skulle det kunna se ut
så här:

# foo.c:442
#, fuzzy
msgid "file name: "
msgstr "Filnamn: "

Som översättare noterar jag då att jag har stor bokstav i min
översättning men det finns inte i originalet och alltså är det
troligtvis det som ändrats och som jag behöver uppdatera. När jag
uppdaterat så att jag är nöjd och säker på att min uppdaterade msgstr
stämmer överens med msgid tar jag helt enkelt bort fuzzy-markeringen
genom att ta bort "#, fuzzy". Observera att fuzzy *alltid* betyder att
msgid ändrats på något sätt, det är därför livsfarligt att ta bort
fuzzymarkering utan att försäkra sig om att msgstr verkligen stämmer
överens med msgid.


2. Någonting kan bli fuzzymarkerat om det dyker upp ett nytt meddelande
i källkoden som är snarlikt ett msgid som redan fanns i po-filen. Då
återanvänds översättningen av det tidigare meddelandet i det nya, men
meddelandet fuzzymarkeras samtidigt så att översättaren ser att här
måste översättningen uppdateras så att den stämmer överens med msgid.
Denna finess spar tid åt översättaren och detta gäller särskilt vid
långa meddelanden; istället för att behöva börja om med att översätta
nya meddelanden som är snarlika de man redan översatt räcker det med att
justera översättningen och ta bort fuzzymarkeringen efter det.

I vårt exempel ovan skulle exempelvis meddelandet "Full name: " kunna ha
tillkommit i källkoden. Eftersom msgid "Full name: " är snarlikt msgid
"File name: " återanvänds din översättning av "File name: ":

# bar.c:547
#, fuzzy
msgid "Full name: "
msgstr "Filnamn: "

Som översättare uppmärksammar man då förhoppningsvis att det inte är
samma sak, även om det påminner om varandra, och fixar till
översättningen så att den stämmer och tar sedan bort fuzzymarkeringen:

# bar.c:547
msgid "Full name: "
msgstr "Fullständigt namn: "


Som regel kan man alltså säga att fuzzymarkeringar signalerar till
översättaren att msgid har ändrats och att msgstr alltså behöver
uppdateras, varpå fuzzymarkeringen ska tas bort.
Hoppas att detta förklarade en del! :)

Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.