Re: jpilot.0.99.2

Författare: Daniel Jensen (daniel_at_bigwalter.net)
Datum: 2002-10-06 19:08:21

Christian Rose <menthos@menthos.com> writes:

> > > Riktigt copyrighttecken: ©
> > 
> > Alltså om han inte skriver riktigt copyrighttecken så kanske det inte ska vara 
> > copyrighttecken. Men jag ska väl ändra.
> 
> De engelska meddelandena i källkoden som är markerade för översättning
> måste vara i ASCII. © finns inte i ASCII, men det finns i iso-8859-1
> (Latin1) och de flesta andra modernare teckentabeller. Därför är det
> inte okej för programförfattaren att använda © här om meddelandet
> samtidigt är markerat för översättning. Däremot har du som översättare
> den möjligheten om du använder en modernare teckenkodning än ASCII,
> vilket vi gör.
> © är dessutom upphovsrättsligt bättre som beteckning för copyright än
> (c) eller (C). Det är exempelvis endast termerna "copyright" och "©" som
> är erkända symolder för copyright i en del länders
> upphovsrättslagstiftningar.

Jag är nyfiken. Vilka länder handlar det om?

-- 
Daniel Jensen (daniel@bigwalter.net)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.