Re: jpilot.0.99.2

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-06 18:49:14

sön 2002-10-06 klockan 20.23 skrev Johan Hilding:
> > > #. Label for instructions
> > > #: datebook_gui.c:855
> > > msgid "Export All Datebook Records"
> > > msgstr "Exportera alla "
> >
> > "Exportera alla databasposter" föreslår jag.
> 
> Exportera alla kalenderposter ?

Jovisst. Förlåt.


> > > #: datebook_gui.c:3178
> > > msgid "RTh"
> > > msgstr "RTh"
> >
> > Såg kommentaren om detta -- har du kollat i källkoden vad det kan vara
> > för något?
> 
> Kollat, pratat med kodaren så det är lugna puckar.

Brabra!


> > > #: export_gui.c:266
> > > msgid "Use Ctrl and Shift Keys"
> > > msgstr "Använd Ctrl och Shift knapparna"
> >
> > Särskrivning! "Shift" tror jag heter "Skift" i översättningar.
> > "Använd Ctrl- och Skift-knapparna"
> 
> Skift, hmm.... Om man översätter Shift så kanske man kan översätta Ctrl också?

Nja, vad jag känner till finns det ingen särskilt vedertagen
översättning av "Ctrl" eller "Control" som i betydelsen av tangenten med
samma namn. Dessutom så brukar det ofta stå "Ctrl" på svenska
tangentbord, så att översätta kanske bara förvillar.
"Shift" är lite annorlunda. Dels finns till exempel redan termen
"skiftläge" och "Skift" är ganska vedertaget i detta sammanhang (i alla
fall i min erfarenhet), och dels så är skifttangenten på svenska
tangentbord ofta bara märkt med en stiliserad uppåtpil, så det finns
ingen direkt risk för förvirring om det översätts till Skift.


> > > #. -------------------------------------------
> > > #: jpilot.c:871
> > > #, c-format
> > > msgid ""
> > > "%s was written by\n"
> > > "Judd Montgomery (c) 1999-2001.\n"
> > > "judd@jpilot.org\n"
> > > "http://jpilot.org\n"
> > > msgstr ""
> > > "%s är skriven av\n"
> > > "Judd Montgomery (c) 1999-2001.\n"
> > > "judd@jpilot.org\n"
> > > "http://jpilot.org\n"
> >
> > Riktigt copyrighttecken: ©
> 
> Alltså om han inte skriver riktigt copyrighttecken så kanske det inte ska vara 
> copyrighttecken. Men jag ska väl ändra.

De engelska meddelandena i källkoden som är markerade för översättning
måste vara i ASCII. © finns inte i ASCII, men det finns i iso-8859-1
(Latin1) och de flesta andra modernare teckentabeller. Därför är det
inte okej för programförfattaren att använda © här om meddelandet
samtidigt är markerat för översättning. Däremot har du som översättare
den möjligheten om du använder en modernare teckenkodning än ASCII,
vilket vi gör.
© är dessutom upphovsrättsligt bättre som beteckning för copyright än
(c) eller (C). Det är exempelvis endast termerna "copyright" och "©" som
är erkända symolder för copyright i en del länders
upphovsrättslagstiftningar.


> > > #: jpilot.c:974
> > > msgid "/File/_Print"
> > > msgstr "/Arkiv/Skriv ut"
> >
> > "/Arkiv/Skriv _ut" föreslår jag.
> 
> Varför "_", vad har det för funktion?

Det efterföljande tecknet blir en snabbtangent; det understrukna tecknet
i en meny/ett menyalternativ till exempel, så att du kan trycka
"alt+tecken" för att öppna menyn/aktivera menyalternativet. I detta fall
blir det alltså "u" som blir understruket och alt+u som kan användas.


> Hmm, ang. det luddiga:
> Jag har ingen aning om vad för funktion #, fuzzy har. Kan någon vara snäll och 
> tala om det för mig?

Jag tar det i ett seperat brev.
De synpunkter som du inte kommenterade på, vad har du beslutat göra med
dem?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.