Re: Preferred

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-06 16:10:39

sön 2002-10-06 klockan 09.50 skrev Bo Rosén:
> > Fritt spånat: älsklingsprogram, prioriterade program,
> > förstahandsprogram, program man helst vill använda, program med
> > företräde, preferensprogram...
> 
> förvalda program

"Preferred" är väl inte samma sak som "förvald"? "Förvald" motsvaras väl
snarare av "preselected" eller "prechosen"?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.